ARTICOLE

Conflicte la locul de munca

Conflicte la locul de munca

Factori care declanșează conflicte la locul de muncă

 Sunt mai mulți factori care declanșează conflicte la locul de muncă și am putea spune că sunt o problemă în multe organizații.

Conflictele de la locul de muncă pot duce la o serie de influențe negative nu numai asupra angajaților, ci și asupra afacerii în sine.

Conflictele la locul de muncă pot duce la comportamente negative, cum ar fi agresiunea fizică sau verbală și asta va conduce la scăderea productivității datorate stresului și nemulțumirilor acumulate.

Conflictele la locul de muncă pot fi cauzate de o serie de factori diferiți. Acești factori pot fi minori, cum ar fi un angajat care are un birou dezordonat în mod constant sau majori, cum ar fi un angajat care subminează competențele colegilor.

Vom enumera câteva dintre cele mai frecvente cauze întâlnite, care identificate din timp, vor permite angajatorilor și angajaților să se înțeleagă mai bine și să  soluționeze conflictele cu succes.

Persoane diferite, personalități diferite

 Oamenii lucrează în funcție de propria personalitate și propriile nevoi. Unii oameni de exemplu, ar putea să-și stabilească singuri termene stricte pentru a-și atinge targetul, în timp ce alte persoane ar putea evita în mod constant programul fix și se apucă de treabă în ultima clipă.

Unii s-ar putea bucura că programul de lucru este strict și structurat, în timp ce alții sunt fericiți atunci cand pot să lucreze în propriul ritm.

La locul de muncă, un conflict de acest fel poate apărea atunci când mai mulți oameni lucrează împreună la un proiect sau lucrează în cadrul aceluiași departament.

 

De exemplu, dacă unui departament i se dă o sarcină care necesită ca două persoane să lucreze la același proiect, una dintre persoane poate sa aleagă să-și organizeze timpul în așa fel încât să facă o muncă susținută pentru a se asigura că proiectul este finalizat la timp, iar cealaltă persoană se raportează în mod diferit la timp și dorește să lucreze la proiect „când are chef”.

 

Aceste situații pot să devină conflictuale doar datorită stilurilor diferite de muncă, nu datorită faptului ca există o cale corectă sau una greșită.

Cunoscând metaprogramele membrilor echipelor, angajatorii vor putea să prevină conflictele cauzate de stilurile de lucru ale angajaților atunci când creează grupuri sau perechi.

Perspective diferite, comportamente diferite

 Fiecare persoană are propriul model de interpretare a lumii exterioare fie că ne gândim la oameni, evenimente sau experiențe. Acest model este un model particular de interpretare care nu trebuie să aibă neapărat legatură cu realitatea.

La locul de muncă, pot apărea conflicte de percepție din mai multe motive. De exemplu, într-o situație în care un angajator oferă unui anumit angajat un proiect care în mod normal ar fi în sarcina unui alt angajat, din percepția angajatorului, sarcina a fost atribuită deoarece a considerat că primul angajat va fi supraîncărcat datorită proiectelor sale de lucru curente.

Cu toate acestea, perspectiva persoanei căreia i s-ar fi dat în mod obișnuit  misiunea, poate vedea lucrurile diferit: e posibil să se simta ori ușurată, ignorată sau chiar pedepsită pentru un fel de infracțiune minoră, deoarece nu i s-a dat sarcina.

Sau ar putea să apară conflicte între cei doi angajați datorită aprecierilor inexacte ale angajatorului referitoare la aptitudinile acestora.

Conflictele de percepție pot fi soluționate de angajatori și angajați, prin adoptarea unei comunicări deschise și clare. În exemplul precedent, angajatorul ar fi putut discuta cu primul angajat despre motivul pentru care a fost luată decizia de a acorda o sarcină obișnuită unei alte persoane - acest lucru ar fi schimbat percepția angajatului, împiedicând un conflict între angajat și angajator, precum și între cei doi angajați.

 

Obiective sau sarcini conflictuale

 Obiectivele la locul de muncă sunt de obicei legate de termene, taskuri și obiective generale pe care angajații trebuie să le îndeplinească. Obiectivele pot fi stabilite de către șefii companiei, managerii, membrii echipei sau oricine este autorizat să stabilească un obiectiv pentru un alt angajat sau un grup de angajați.

 

Obiectivele conflictuale apar în general atunci când unui individ sau unui grup i se oferă un obiectiv de către o persoană, cum ar fi un manager care intră în conflict cu obiectivul dat de o altă persoană, ca de exemplu un șef de echipă sau chiar un alt manager.

 

De exemplu, un manager i-ar putea spune unui angajat că obiectivul lor este să își îndeplinească taskul cât mai repede posibil, în timp ce un alt manager ar putea spune aceluiași angajat că obiectivul lor este să facă munca până la capăt indiferent de viteză. Aceste două obiective conflictuale pot crea tensiune între angajat și managerii acestora, precum și tensiune între cei doi manageri din exemplu.

Angajatorii pot ajuta la prevenirea sau rezolvarea acestor obiective contradictorii, asigurându-se că oricine are autoritatea de a stabili un obiectiv știe că este posibil să nu intre în conflict cu alte obiective.

 

De asemenea, pot încuraja relații deschise de comunicare între angajați și superiorii lor pentru a se asigura că un angajat va simți că este acceptabil să lase pe cineva - cum ar fi un manager - să știe când un obiectiv este în conflict cu un altul, precum și dezvoltarea unui comportament flexibil ceea ce va determina găsirea soluțiilor optime.

 

Valori personale diferite de ale companiei

 Valorile personale sunt ceea ce este important pentru o persoană, nu ceea ce îi place sau iși dorește. Sunt filtre inconstiente care pot produce comportamente inconsistente in situații neclare. Conflictele legate de valorile personale la locul de muncă sunt de obicei cauzate de faptul că angajații sunt rugați să facă ceva care poate să intre în conflict cu propriile lor valori personale.

 

De exemplu, un angajator ar putea cere unui angajat să creeze o campanie publicitară care intră în conflict cu valorile sale morale. Acest lucru poate provoca un conflict, întrucât un angajat poate să se simtă presat să accepte misiunea, deoarece îi îl îngrijorează că ar putea fi mustrat sau chiar concediat din funcție, dacă va refuza.

Angajatorii pot ajuta la prevenirea conflictelor legate de diferite valori personale, prin cunoașterea acestora, prin conducere etică sau evitând să solicite angajaților să efectueze acțiuni care contravin valorilor personale, ori de câte ori este posibil.

Despre Modelul de comunicare NLP, Stiluri de vorbire, Metaprograme, Valori și Obiective poți învăța aici: https://nlpdiscovery.ro 

 

Gina Veveriță

Master Trainer NLP