ARTICOLE

Economie sociala: Ce inseamna locuri de munca protejate?

Economie sociala: Ce inseamna locuri de munca protejate?

Știai că există organizații sociale care oferă servicii pentru angajarea în muncă a persoanelor provenite din grupuri sociale vulnerabile (persoane cu dizabilități, persoane ce provin din sistemul de protecție a copilului sau din familii cu probleme)? Aceste persoane sunt greu angajabile pe piața muncii și necesită condiții speciale de lucru.

În Stategia Națională privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități 2021-2027 se specifică numărul persoanelor cu dizabilități din România, conform datelor Eurostat. Aproximativ un sfert din populația cu vârsta de 16 ani și peste prezintă dizabilități, iar 6% din populație (adică cca. 1,2 milioane de persoane) sunt persoane cu limitări severe ale activității.

Din sectorul de economie socială fac parte unitățile protejate autorizate, întreprinderile sociale și întreprinderile sociale de inserție în cadrul cărora sunt oferite locuri de muncă pentru persoanele greu angajabile.

În România termenul de unitate protejată autorizată este definit prin Legea 448 /2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Astfel, conform articolului 5, punctul 29, unitatea protejată autorizată reprezintă entitatea de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căreia sunt angajate minimum 3 persoane cu handicap, care reprezintă cel puțin 30% din numărul total al angajaților, iar timpul de lucru cumulat al acestora reprezintă cel puțin 50% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, precum și orice formă de organizare, potrivit legii, aleasă pentru desfășurarea unei activități economice de către o persoană fizică deținătoare a unui certificat de încadrare în grad de handicap.

Conform Legii nr. 219/2015 privind Economia socială întreprinderea socială reprezintă persoana juridică de drept privat care dovedește că respectă, conform actelor legale de înfiinţare şi organizare, cumulativ, definiţia şi principiile economiei sociale prevăzute în lege.

În legislația națională întreprinderea socială de inserție este definită ca fiind întreprinderea socială care are permanent, cel puțin 30% din personalul angajat aparținând grupului vulnerabil, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajați să reprezinte 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaților, și care are ca scop lupta împotriva excluziunii, discriminărilor și șomajului prin inserția socio-profesională a persoanelor defavorizate.

Întreprinderile sociale asigură servicii sociale și de ocupare pentru persoanele provenite din grupuri sociale vulnerabile. Din această categorie de servicii fac parte:

  • -> Serviciile de creare de locuri de muncă pentru persoanele provenite din grupuri sociale vulnerabile;
  • -> Serviciile de recrutare și plasare pe piața muncii a persoanelor provenite din grupuri sociale vulnerabile;
  • -> Centrele de zi pentru persoane cu dizabilități și pentru cele provenite din alte categorii sociale vulnerabile.

Prin ce se diferențiază locurile de muncă protejate?

Pentru a putea să își desfășoare activitatea profesională, persoanele greu angajabile necesită condiții speciale, adaptate situației acestora. Astfel, este nevoie de servicii de adaptare la locul de muncă ce includ stabilirea unui program de lucru adaptat, crearea unui spațiu de lucru adaptat, adaptarea procesului de muncă pentru fiecare persoană ce provine din categorii sociale vulnerabile, desfășurarea de programe de formare continua, precum și oferirea de consiliere.

Locurile de muncă protejate includ servicii suplimentare de:

  • -> Integrare socio-profesională;
  • -> Consiliere și orientare profesională;
  • -> Calificare la locul de muncă;
  • -> Asistență continuă pentru dezvoltarea profesională a fiecărui angajat.