ARTICOLE

Atribuirea numerelor de identificare contractelor individuale de munca in Revisal

Atribuirea numerelor de identificare contractelor individuale de munca in Revisal

 Inregistrarea datelor salariatilor in Revisal a generat foarte multe nelamuriri. Va  prezentam in continuare modalitatea corecta de atribuire a numerelor de  identificare pentru contractele individuale de munca.

 Conform prevederilor legale in vigoare, angajatorii au obligatia de a tine evidenta  contractelor individuale de munca prin registrul general de evidenta a salariatilor (Revisal).

Modalitatea de intocmire, completare si transmitere a registrului general de evidenta a salariatilor (Revisal) sunt reglementate atat de H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, precum si de Procedura aprobata prin OMMFPS 1918/2011 cu modificarile si completarile ulterioare.

Revisal se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca, iar art. 3 alin. (2) din H.G. nr. 500/2011 prevede ca registrul se completeaza in ordinea angajarii.

In Specificatiile Tehnice privind intocmirea si transmiterea Registrului se precizeaza ca elementul “Numar contract” va contine numarul de identificare atribuit contractului de catre angajator.

Contractele individuale de munca vor fi inregistrate in Revisal in ordinea angajarii. Angajatorul va atribui fiecarui CIM incheiat un numar de identificare pe care il va completa in registru la inregistrarea contractului.

Deoarece nu exista reglementari legale care sa stabileasca atribuirea numerelor contractelor individuale de munca prin raportare la anul calendaristic, fiecarui contract i se va atribui un numar unic de inregistrare in ordinea angajarii, asa cum se face si inregistrarea in registru.

Obligatia angajatorului cu privire la dosarul personal al salariatului este reglementata de art. 8 alin. (1) din H.G. nr. 500/2011. Angajatorul are obligatia:

 • de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati
 • de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si
 • de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora.

Dosarul trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele documente:

 • actele necesare angajarii,
 • contractul individual de munca,
 • actele aditionale si
 • celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca,
 • acte de studii/certificate de calificare, precum si
 • orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.

Dvs., ca angajator, sunteti obligat sa eliberati, la solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat, urmatoarele:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la:
persoana sa si/sau

 • un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta,
 • durata activitatii,
 • salariul,
 • vechimea in munca, in meserie si in specialitate,
 • astfel cum rezulta din Revisal si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Atentie! Documentele vor fi eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.

In masura in care, din motive obiective, angajatorul nu poate elibera documentele, salariatul sau fostul salariat poate solicita ITM din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.