ARTICOLE

Job la bloc: administrator condominii

Job la bloc: administrator condominii

Viața la bloc a fost și este strâns legată de luarea unor decizii care îi implică pe toți proprietarii imobilului.

Dacă în trecut administrarea unui bloc era responsabilitatea unui administrator de bloc/ imobil, acum acest rol este îndeplinit de un administrator de condominii, o activitate reglementată prin LEGEA 196 / 2018.

Potrivit legii, administrator de condominii ( latinescul ‘’ con -dominium ‘’ însemnând ‘’ drept de proprietate comună ‘’ ) poate fi o  persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică specializată, numai după obținerea unei calificări și a unui atestat.

Administrator condominii, o meserie la mare căutare! 

Ocupația este aprobată de către Autoritatea Națională Pentru Calificări, iar specializarea de administrator de condominii este recunoscută la nivel național de către Ministerul Muncii și Ministerul Educației.

Este obligatorie urmarea unui curs de administrare condominii  pentru a deveni administrator de imobil sau ansamblu rezidențial. 

Cadrul legal 

Un administrator de condominii este angajat în baza unui contract individual de muncă sau a unui contract de prestări servicii.

Atestatul și cazierul judiciar care să dovedească absența unor infracțiuni economico-financiare sunt actele obligatorii la încheierea unui contract cu o asociație de proprietari. 

Activitățile de întreținere tehnică și mentenanță a clădirii, de casierie și de contabilitate fac parte din fișa postului unui administrator de imobil.

Atribuțiile unui administrator condominii

Tot Legea 196 / 2018 stabilește și îndatoririle persoanei angajate să administreze un imobil.

Astfel, aceasta:

  • - propune și supraveghează lucrări pentru mentenanța clădirii, dar și personalul angajat pentru realizarea acestora

  • - efectuează contabilitatea în partidă simplă, plus activitatea de casierie

  • - stabilește împreună cu asociația de proprietari care sunt sumele necesare, anual, pentru lucrările de întreținere sau de reabilitare ale spațiilor comune aparținând clădirii aflate în administrarea sa

  • - este responsabil de formalitățile necesare contractelor cu furnizorii de servicii pentru exploatarea și îngrijirea condominiului, dar și de o corectă derulare a acestora

  • - acționează doar conform hotărârilor adunării generale și deciziilor comitetului executiv al asociației de proprietari, în fapt, angajatorul său

  • - calculează, întocmește, supune aprobării comitetului executiv și afișează listele cu cheltuielile de întreținere ale fiecărui locatar

  • - aduce la cunoștință, lunar, proprietarilor, cuantumul cheltuielilor și veniturilor asociației, inclusiv sumele de bani obținute din exploatarea proprietății comune, unde este cazul 

  • - asigură respectarea normelor generale de apărare antiincendiu la utilizarea părților comune, funcționarea căilor de acces și de evacuare în caz de incendiu

  • - întocmește lunar și depune semestrial la compartimentul specializat în îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul administrației locale, situația soldurilor elementelor de activ și pasiv

Un job bine plătit!

Ești o persoană organizată și responsabilă, îți place să lucrezi cu oamenii, dar și cu cifrele?

Ești dispus să urmezi un curs de administrator de condominii ( cursul marca Premium Teaching este recomandarea noastră ) și să obții certificatul de atestare profesională?

Atunci administrarea unui imobil este jobul perfect pentru tine!

Vei avea satisfacția de a fi, zi de zi, un excelent manager, un bun comunicator și un angajat care, deși este supus unor numeroase reguli, are și suficientă libertate de acțiune și flexibilitate, mai ales în ceea ce privește programul de lucru.

Iar remunerarea activității de administrator condominii este una care îți va asigura o siguranță financiară.

Salariul variază în funcție de mărimea imobilului și de numărul de ore lucrate și este în creștere de la an, la an, conform studiilor efectuate de către experții în recrutare din România.

În plus, poți fii administratorul unor mai multe imobile, deci poți presta mai multe contracte de servicii în paralel. 

Mai stai pe gânduri?

Prinde oportunitatea de a deveni cel mai cunoscut om de la bloc!

Și, poate și cel mai bine plătit!

Depinde doar de tine!