ARTICOLE

Agentie de recrutare-Calificarea personalului

Agentie de recrutare-Calificarea personalului

Fiecare angajator şi bun manager ştie cât de importantă este calificarea şi instruirea  personalului pe care îl are în subordine. Formarea şi specializarea angajaţilor va contribui semnificativ la calitatea activităţii prestată de către companie, dar şi la creşterea profitului.  Apelând la specialişti, vor găsi cele mai bune şi potrivite cursuri şi traininguri de formare şi specializare, ceea ce înseamnă progres şi evoluţie.

Ajutorul oferit de agenţia de recrutare,  în calificarea personalului

Colaborarea cu o agenţie de recrutare reprezintă un act de asumare a  nevoii de ajutor în vederea îmbunătăţirii calităţii muncii, dar şi pentru siguranţa şi respectarea drepturilor legale ale angajaţilor şi angajatorilor. Personalul specializat dintr-o agenţie de recrutare va putea oferi cele mai bune modalităţi de specializare, instruire şi acreditare a personalului unei companii. Astfel, apelându-se la serviciile profesioniştilor, angajaţii unei companii pot şi instruiţi în cadrul organizării legale a  diferitelor tipuri de cursuri autorizate  şi traininguri. Cursurile vor fi predate de practicieni în domeniile specifice şi formatori autorizaţi. Accentul pentru reuşita acestor proiecte, se pune pe practică. Cursurile şi trainingurile se pot desfăşura atât fizic, cât şi în mediul on-line, iar finalizarea şi absolvirea acestora va fi acreditată prin acordarea diplomelor ANC. Astfel, ajutorul oferit de o agenţie de recrutare cu scopul de formare şi specializare a personalului,  se va oglindi în calitatea muncii,  în rezultatele ulterioare ale companiei, în profit şi reuşită.

Cursuri autorizate şi traininguri oferite de o agenţie de recrutare

Profesioniştii unei agenţii de recrutare vor avea sarcina de a vă îndruma în dobândirea şi dezvoltarea abilităţilor care vor sta la baza evoluţiei şi progresului profesional. Atunci când se vizează ridicarea nivelului de pregătire al personalului, sau când se intenţionează înfiinţarea unui nou departament în companie, cursurile de formare vor avea drept scop atingerea celor mai înalte ţinte. Lista de cursuri puse la dispoziţie acoperă o plajă mare de activităţi. Pentru o companie care doreşte să îşi înfiinţeze un departament de salarizare şi administrare personal, se va recomanda  urmarea  Cursului  Specializat de Recrutare, Expert Legislaţia Muncii, Training-ului on-line REVISAL  sau Cursului de  Inspector Resurse Umane. Atunci când o companie mare sau o firmă mică  se află la început de drum şi se poziţionează  în faţa hăţişului de obligaţii şi sarcini legale, poate opta pentru formarea personalului în vederea îndeplinirii sarcinilor contabile, prin instruirea acestuia în cadrul Cursului de Contabilitate Primară. În cazul companiilor bazate pe vânzare,  Cursurile  Talesales-Cold Calling vor veni în sprijinul dobândirii celor mai bune abilităţi în domeniul  vânzării şi negocierii, bazându-se pe importanţa modului în care sunt făcute ofertele, a tehnicii de înţelegere a nevoilor clienţilor şi de găsire a celor mai bune variante care vor veni în întâmpinarea cererii pieţei.

Parcurgerea şi finalizatrea oricărui curs oferit de o agenţie de recrutare, se va termina  prin acordarea de diplome şi acreditări care vor certifica pregătirea profesională a angajaţilor angrenaţi în procesul de specializare şi dezvoltare  profesională. 

Cursurile şi trainingurile oferite se vor desfăşura atât în mediul on-line, cât şi în cel fizic, în conformitate cu recomandările momentului.