Analist Contabil

BRD - Groupe Societe Generale

05-01-2016 | EXPIRA LA 04-02-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

Obiectiv:
Efectueaza operatiunile legate de verificarea,inregistrarea datelor contabile si reflectarea corecta a sumelor in conturi. Analizeaza, valideaza si furnizeaza datele sisituatiile contabile necesare pilotajului operational si strategic alperimetrului sau de activitate.

Responsabilitati principale:

Introduce in sistem operatiunile contabile pentruentitatile de care raspunde
Analizeaza, stabileste cauza aparitieiERCG-urilor si propune supervizorilor modalitatea de rezolvare; efectueazacorectia acestora conform procedurilor
Pregateste elementele necesareformalizarii conturilor: intocmeste fisele de control si solicita documentelejustificative contabile si economice
Analizeaza,stabileste cauza aparitiei si propune supervizorilor modalitatea de rezolvare adiferentelor BK/GL
Verifica conturile de Venituri si Cheltuieli inbaza ”Raportului de coerenta”
Realizeaza notele contabile pentruinregistrarea in contabilitate a operatiunilor rezultate in urma solicitarilor de corectie primite de la entitatile de care raspunde
Analizeaza rapoartele de securitatezilnica si efectueaza eventualele corectii ce se impun in functie de rezultatulanalizei, dupa obtinerea acordului superiorilor potrivit competentelor
Asigura completarea aplicatieide supraveghere permanenta cu concluziile rezultate din analiza supravegheriipermanente a conturilor
Furnizeaza supervizoruluicontabil informatiile necesare pentru cuantificare si inscriere in raportul deactivitate trimestriala aferent entitatii contabile de care raspunde
Participa la realizarea supravegherii contabile pentruentitatea contabila de care raspunde


CERINTE

Cunoasterea normelor si tehnicilor contabilede gestiune interna, contabilitate interna si internationala;
Cunoasterea legislatiei specifice in vigoare;
Cunoasterea produselor bancii din punct de vederereflectare in Ibank


BENEFICII OFERITE

Oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist.

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu, restul aplicatiilor fiind pastrate in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare.


DESCRIEREA FIRMEI

BRD - Groupe Societe Generale este a doua banca romaneasca, dupa activele bancare.

Cu o capitalizare de 3,5 miliarde euro la sfarsitul lunii aprilie 2006, BRD - Groupe Societe Generale detine prima pozitie, conform acestui indicator, intre societatile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucuresti si a doua pozitie dupa acelasi nivel al capitalizarii bursiere daca luam in considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu.