Specialist Control Tehnic

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

Identificarea neconformităţilor şi controlul sistemului de distribuţie
• Dezvoltă, propune şi ofera soluţii pentru reducerea pierderilor de energie si a oricaror altor pierderi tehnico-financiare.
• Raportează continuu şi în mod regulat către superiorul ierarhic situaţia activităţii desfăşurate.
• Răspunde de întocmirea şi luarea de date din teritoriu pe activitatea specifică.
• Analizează datele, întocmeşte şi predă rapoartele întocmite în urma controlului efectuat, şefului ierarhic, în vederea realizării rapoartelor săptămânale.
• Verifică întocmirea corectă a documentelor în conformitate cu realitatea din teren (documentaţii tehnice, carţi tehnice şi alte documente specifice).
• Verifică avizarea corectă a proiectelor tehnice din punct de vedere a normelor, normativelor si legilor in vigoare.
• Verifică respectarea instructiunilor si a procedurilor interne de lucru.
• Participă la investigarea reclamaţiilor şi sesizărilor repartizate.
• Verifică corectitudinea întocmirii documentelor privind comenzile de lucru (activităţi mentenanţă) emise de EDRO către terţi conform planificării acestora.


CERINTE

Educaţie necesară: studii superioare tehnice finalizate
Experienţă practică necesară: 2 ani în domeniul tehnic
Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: legislaţia din domeniul energiei
Cunoştinţe IT: cunoştinte operare PC (Word, Excel, Outlook, SAP)
Altele
• Capacitate de lucru în echipă
• Abilităţi de comunicare
• Abilităţi de negociere
• Abilităţi de lucru în condiţii de stres
• Capacitatea de planificare, de decizie, de sinteză


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro