Avocat stagiar/definitiv

Confidential

10-03-2015 | EXPIRA LA 14-03-2015

Job expirat

RESPONSABILITATI

Responsabilităţi principale în cadrul cabinetului de avocatură:
- Consultanţă juridică
- Redactarea actelor cu caracter juridic, contracte, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, căi de atac, etc.
- Asistenţă şi reprezentare juridică a clienţilor în faţa instanţelor de judecată, a instituţiilor şi autorităţilor
- Orice alte sarcini specifice activităţii unui cabinet de avocatură


CERINTE

Cerințe:
- Absolvent de studii superioare juridice cu rezultate remarcabile la o universitate de prestigiu
- Avocat stagiar sau definitiv
- Experienta minima 1 an in litigii civile şi comerciale
- Cunoştinte solide de drept civil, drept procesual civil, dreptul societăţilor comerciale, drept comercial, procedura insolvenţei
- Cunoştinţe avansate de limba engleză, germană şi maghiară
- Exprimare fluentă şi elegantă în limba română (scris şi vorbit)
- Abilitaţi excelente de comunicare, amabilitate
- Planificare, organizare, punctualitate, atenţie la detalii şi responsabilitate faţă de sarcini
- Disponibilitate la program de lucru prelungit
- Cunoştinţe temeinice a MS-Office
- Permis de conducere categoria B.