Administrator Salarizare

Adecco Romania

23-08-2016 | EXPIRA LA 22-09-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Operează şi actualizează datele de personal specifice activității de salarizare în programul SAP;
- Actualizează în SAP datele privind deducerile personale din veniturile salariale ale angajaţilor pe baza documentelor primite de la angajaţi;
- Verifică şi prelucrează în programul SAP pontajele primite pentru personalul pe care-l administrează;
- Gestionează concediile de odihnă (evidenţa drepturilor, verificarea cotelor, primirea programărilor, urmărirea efectuării zilelor de concediu de odihna de către angajați , calcul consum provizioane si raportare lunara către şeful de birou);
- Corelează documentele de absenţă între contractele de munca cu normă întreagă si norma parțială , acolo unde este cazul;
- Verifică si introduce in SAP alte absențe conform documentelor justificative ( absente nemotivate, zile evenimente deosebite, etc)
- Verifica sancţiunile introduse in SAP in vederea unui calcul corect de salarii;
- Colaborează cu furnizorul serviciilor de Medicina Muncii în vederea vizării certificatelor medicale ;
- Colectează concediile medicale vizate, prelucrează datele în SAP, centralizează, sortează pe luni şi companii, întocmeste dosarele in vederea depunerii la CJAS pentru recuperarea sumelor;
- Actualizează datele privind costurile cu naveta zilnică/ pachete de mobilitate;
- Întreţine în SAP datele de salarizare pentru personalul cu contract de detaşare internaţională (EXPAT) si raportează costurile către GMT Berlin;
- Întocmeşte contractele/ actele adiționale de garanție materială şi introduce datele în SAP;
- Înfiinteaza sau ridică popririle sau alte rețineri în baza documentelor justificative;
- Pregăteşte săptămânal machetele pentru plată avansuri;
- Pregăteşte lunar după închiderea SAP machetele de rețineri (popriri/ pensii alimentare/ pensii facultative etc);
- Întocmeşte adeverințele de venit (pentru bănci, Judecătorii, AJOFM, CJP, etc) si adrese de corespondenţă cu terții;
- Întocmeşte şi raportează diverse situaţii de evidenţă pe baza datelor din SAP HR si/sau a documentelor justificative existente (arhiva, dosar personal, etc);
- Colaborează cu administratorul de date HR pentru verificarea acțiunilor operate in SAP si consemnează verificările intr-un raport centralizator;
- Arhivează documentele administrate;
- Asigură confidenţialitatea datelor şi a înregistrărilor administrate.


CERINTE

Adecco Resurse Umane recruteaza pentru clientul sau, compania E.ON Servicii, organizatie multinationala de prestigiu, activa in domeniul energetic: Administrator salarizare.

Cerinte:
- Studii superioare in domeniul economic;
- Cursuri de specializare in domeniul resurselor umane;
- Minim 3 ani în domeniul resurselor umane, de preferința in salarizare;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Legislaţia muncii, legislaţie fiscală, legislaţia privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului;
- Abilităţi de comunicare.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro