Administrator Date HR

Adecco Romania

30-09-2016 | EXPIRA LA 30-10-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Asigură interfaţa directă cu personalul administrat;
- Administrează dosarele de personal pentru angajaţii din aria de responsabilitate;
- Întocmeşte şi actualizează pentru personalul administrat:
‑ dosarul de personal
‑ contracte individuale de muncă
‑ acte adiţionale, decizii, note de lichidare
‑ dosare pensii
‑ fise de post
- Responsabil cu iniţierea şi urmărirea demersurilor privind integrarea noilor angajaţi începând de la pregătirea documentelor şi efectuarea demersurilor din faza de pre-angajare (solicitare examen medical, planificare SSM/SU/PM) şi încheind cu urmărirea şi primirea evaluărilor în perioada de probă a noilor angajaţi;
- Colaborează cu administratorul de salarizare privind comunicarea permanentă şi în timp real a modificărilor survenite în raporturile de muncă;
- Operează şi actualizează datele de personal în programul SAP, permanent şi în timp real (utilizator final SAP);
- Operează şi actualizează datele de personal în aplicaţia Revisal, permanent şi în timp real şi asigură transmiterea datelor la ITM asigurându-se de respectarea termenelor;
- Întocmeşte şi eliberează adeverinţe la solicitarea angajaţilor (de ex. Fisa Fiscala, sporuri, venit etc.);
- Arhivează documente de personal;
- Responsabil cu eliberarea, distribuirea şi evidenţa legitimaţiilor de serviciu;
- Acordă consultanţă privind problemele întâlnite în raporturile de muncă, salariaţilor;
- Asigură confidenţialitatea datelor şi a înregistrărilor administrate;
- Întocmeşte şi raportează diverse situaţii de evidenţă (beneficiari de pachet de mobilităţi, personal pensionabil, contracte suspendate, contracte pe perioadă determinată, etc.);
- Administrarea intrărilor/ ieşirilor de personal extern în vederea alocării/suspendării kid-urilor.


CERINTE

Adecco Resurse Umane recruteaza pentru clientul sau, compania E.ON Servicii, organizatie multinationala de prestigiu, activa in domeniul energetic: Administrator salarizare.

Cerinte:
- Studii superioare in domeniul economic;
- Cursuri de specializare in domeniul resurselor umane;
- Minim 3 ani în domeniul resurselor umane, de preferința in salarizare;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie: Legislaţia muncii, legislaţie fiscală, legislaţia privind concediile si indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate;
- Disponibilitate de adaptare a programului de lucru la cerinţele postului;
- Abilităţi de comunicare.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro