Arhivar, arhivist, legator - SPG ARCHIVATOR

SC SEA PROTECT GROUP SRL

20-07-2015 | EXPIRA LA 19-08-2015

Job expirat

RESPONSABILITATI

SPG ARCHIVATOR angajeaza 2 ARHIVARI, 2 ARHIVISTI si un LEGATOR pentru punctul de lucru din Ploiesti.


CERINTE

ARHIVAR, ARHIVIST - studii medii/studii superioare in domeniu, certificat de calificare, cunoasterea legislatiei in vigoare;
Atributii: Ordonarea dosarelor si a bibliorafturilor pe problematica si compartimente, iar in cadrul acestora, cronologic.
- Analiza continutului dosarelor, stabilirea indicativului dupa nomenclator si a termenului de pastrare, retinerea perioadei de timp cand au fost create documentele.
- Intocmirea nomenclatorului arhivei create de societetea comerciala si stabilirea termenelor de pastrare pentru dosare (documentatia tehnica).
- Ordonarea si gruparea documentelor conform criteriilor stabilite impreuna cu beneficiarul, indepartarea capselor si constituirea/legarea unitatiilor arhivistice.
- Completare coperti fata (etichete) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor.
- Completare manseta cotor dosare/cutie arhivare cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor (etichete).
- Numerotarea filelor din dosare.
- Completarea foii titlu fata (eticheta) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor si a foii spate cu numarului de pagini din dosar.
- Sigilarea (parafarea) unitatilor arhivistice.
- Inventarierea unitatilor arhivistice constituite.
- Opisarea dosarelor deosebite.
- Ordonarea Depozitului de Arhiva pe ani si compartimente,depozitarea dosarelor/balotilor/cutiilor colectoare.
- Organizarea evidentelor specifice Depozitului de Arhiva (registre,fise) si completarea acestora.
- Selectionarea dosarelor, documentelor, registrelor cu termene de pastrare expirate si considerate ca nefolositoare. Intocmirea procesului - verbal de selectionare si a listelor inventar cu documentele/dosarele ce se elimina ca nefolositoare.
- responsabil conform legislatiei in vigoare cu furnizarea de informatii certe si corecte in legatura cu solicitarile primite
LEGATOR - studii medii, certificat de calificare, cunoasterea legislatiei in domeniu
Atributii:
- Executa lucrari de inventariere si selectionare arhiva;
- Executa lucrari de brosare si legatorie, confectionare de ambalaje de hartie si carton
- Trebuie sa cunoasca caracteristicile generale ale tehnologiei si procesului de munca, parametrii pachetului de serviciu ce fac obiectul activitatilor ce trebuie sa le intrerprinda.


DESCRIEREA FIRMEI

Firma de paza si protectie