Specialist Calitatea Energiei

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Analizeaza cauzele ce afectează funcţionarea instalaţiilor electrice din aria de competenţă, pe baza raportului zilnic al Dep. Dispecer sau a informărilor operative, vizand stabilirea cauzelor generatoare a evenimentului si stabilirea masurilor corective/preventive necesare;
- Mentine legatura cu sefii centrelor de exploatare si exploatare statii privind incadrarea eventualelor incidente si deranjamente care apar si se justifica, precum si a lucrarilor de remediere in aceasta categorie;
- Asigura evidenta instalatiilor afectate de calamitati si intocmeste documentatia necesara pentru obtinerea certificatelor de calamitate cand acest lucru se impune
- Asigura secretariatul comisiei de constatare şi analiză a cauzelor deteriorării receptoarelor electrocasnice;
- Raspunde sesizarilor/ reclamatiilor referitoare la intreruperi;
- Participă la analiza evenimentelor accidentale din instalaţiile consumatorilor, la cererea acestora;
- Intocmeste toate raportarile si informarile privind evenimentele in retea, produse in conditii de forta majora, precum si cele care au produs pagube consumatorilor;
- Urmareşte executarea lucrarilor de remediere a incidentelor, prin sondaj (pentru cele cu efecte deosebite);
- Efectuează controale in instalatiile electrice din aria de competenta privind modul de aplicare a prescripţiilor tehnice, a tehnologiilor şi reglementărilor privind siguranţa funcţionării instalaţiilor, informează conducerile unităţilor de exploatare asupra constatărilor făcute şi propune măsuri vizând îmbunătăţirea funcţionării instalaţiilor;
- Controlează stadiul de realizare a măsurilor propuse în fişele de incident şi în rapoartele de analiză;
- Verifica instalatiile in teren, în conformitate cu reglementările în vigoare.


CERINTE

- Studii superioare finalizate, specializarea Electrotehnica -Secţia Electroenergetică;
- Experienţă practica in domeniu de minimum 2 ani;
- Buna cunoastere a proceselor ce descriu activitatile tehnice;
- Cunostinte limba engleza-nivel mediu/avansat- constituie avantaj;
- Cunostinte avansate operare MS OFFICE (Word, Excel, Power Point, Acces, Outlook);
- Capacitate de planificare;
- Capacitate de analiză şi sinteză.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro