Agent contractari si achizitii

CHIMICA AUTOMOTIVE

21-06-2017 | EXPIRA LA 23-06-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

* Identificarea, evaluarea şi selectarea potenţialilor furnizori;
* Asigură interfața cu furnizorii de materii prime și materiale;
* Negociază contractele de furnizare;
* Urmărește situația financiară a furnizorului.
* Comunică furnizorului problemele apărute în relația contractuală cu acesta.
* Solicită plata facturilor ajunse la scadență și eliberarea BO-urilor în conformitate cu agrementele/contractele încheiate cu furnizorii,
* Gestionează eficient stocurile;
* Elaborează necesarul de materii prime și materiale ce trebuie aprovizionate
* Expediază şi urmărește comenzile de aprovizionare până la recepţia finală;
* Întocmește rapoarte lunare specifice activității de achiziție.


CERINTE

* Abilități necesare ocupării postului: rapiditate în gândire și acțiune, capacitate de analiză și sinteză a informațiilor, prioritizare a activităților, bună comunicare la toate nivelele ierarhice, so-ciabilitate, implicare și rezistență la stres;
* Studii superioare absolvite (diplomă de licență);
* Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (constituie avantaj limba engleză, nivel avansat scris și vorbit).
* Cunoştinţe foarte bune de operare PC: (Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, Outlook; Internet);
* Disponibilitate pentru program prelungit;
* Permis de conducere categoria B-constituie avantaj;


BENEFICII OFERITE

Se va negocia in urma interviului


DESCRIEREA FIRMEI

S.C. CHIMICA AUTOMOTIVE S.A.- societate importanta in industria maselor plastice din ROMANIA.

Domeniul de activitate- fabricare articole din mase plastice, furnizor pentru industria auto.