Specialist Inspecţie

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Dezvoltă, propune şi ofera soluţii pentru reducerea pierderilor de energie;
- Raportează continuu şi în mod regulat către superiorul ierarhic situaţia activităţii;
- Răspunde de întocmirea şi luarea de date din teritoriu pe activitatea specifica;
- Analizează datele, întocmeşte şi predă rapoartele întocmite în urma controlului efectuat, şefului ierarhic, în vederea realizării rapoartelor săptămânale;
- Verifică buna funcţionare a instalaţiilor şi a echipamentelor de masură, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- Monitorizează şi verifică suspiciunile de consum neautorizat provenite prin deteriorarea/manipularea echipamentelor de măsurare şi a altor echipamente sau instalaţii care pot genera pierderi;
- Verifică alegerea şi montarea corectă a aparatelor de masură;
- Verifica legalitatea din punct de vedere a cantitaţilor tranzactionate a aparatelor de măsură (verificari metrologice în termen).
- Verifică şi analizează concordanţa datelor din sistemul SAP ISU cu realitatea din teren (serie si index contor, serie sigiliu, etc.);
- Monitorizează şi verifică profilele de consum la abonaţii unde au fost depistate consumuri neautorizate si reclamaţii de furturi aparate de masură.


CERINTE

- Studii superioare tehnice finalizate;
- Experienţă practică necesară minim 2 ani în domeniul tehnic;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţia din domeniul energiei;
- Capacitate de lucru în echipă;
- Abilităţi de comunicare si negociere;
- Abilităţi de lucru în condiţii de stres;
- Capacitatea de planificare, de decizie, de sinteză;
- Deţinere permis de conducere categoria B obligatoriu.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro