Asistent Birou Executor Bancar

Birou Executor Judecatoresc Constanta

27-07-2012 | EXPIRA LA 26-08-2012

Job expirat

RESPONSABILITATI

Activitatea angajatului se va desfăşura la sediul biroului şi va consta în gestionarea dosarelor de executare şi întocmirea procedurilor specifice, în termen şi cu respectarea dispoziţiilor legale, activitate de registratura, arhivare dosare, intocmire acte executare.
- Asigura suport pentru executarea titlurilor executorii.
- Notifică actele judiciare şi extrajudiciare;
- Comunică actele de procedură;
- Aplică măsurile asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească
- Intocmeste procesele-verbale de licitatie în cazul ofertei reale, urmate de consemnarea sumei de către debitorul băncii, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă

Pe această cale angajatul va dobândi solide cunoştinţe teoretice şi practice de drept civil şi drept execuţional civil şi va beneficia de un loc de muncă stabil într-o echipă modernă, dinamică şi prietenoasă.


CERINTE

- studii juridice finalizate;
- experienta profesionala in domeniul juridic de minim 2 ani;
- aptitudini: cunoasterea legislatiei de executare silita, curaj, rezistenta la stres, atentie, cunostinte bune de operare pe calculator
- capacitate de însuşire rapidă a informaţiilor;
- viteza mare de tehnoredactare;
- atenţie sporită la detalii;
- creativitate, entuziasm, perseverenţă;
- disponibilitate la program de lucru prelungit;
- capacitate de gestionare a situatiilor dificile şi prioritizarea activităţilor, adaptabilitate, eficienta;
- integritate morală;
- buna utilizare a limbii române (scris şi vorbit);
- abilitati de comunicare intr-un mediu profesional care raspunde cerintelor clientilor;
- dorinta de a lucra in echipa pe termen lung.


BENEFICII OFERITE

Pachetul salarial si alte beneficii se discuta in cadrul interviului.