Referent de specialitate - Birou Contracte

Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA

05-07-2017 | EXPIRA LA 07-07-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

AEROPORTUL INTERNATIONAL AVRAM IANCU CLUJ RA organizeaza in data de 17.07.2017 ora 10, selectie pentru ocuparea postului de referent de specialitate Birou Contracte.

Responsabilitati:
- Negocierea, urmărirea şi întocmirea contractelor specifice activității aeroportuare, cu respectarea legislației în vigoare;
- Încheierea contractelor de achiziție publică, cu respectarea legislației de achiziții publice;
- Evaluarea ofertelor în cadrul comisiilor de evaluare

Dosarele de înscriere la selecţie se pot depune la Secretariatul Aeroportului, până în data de 14.07.2017, ora 14:00.


CERINTE

Condiţii necesare:
- Studii universitare în domeniul științelor juridice
- Experiență relevantă în domeniu
- Cunoştinţe Microsoft Office (Excel - nivel avansat)
- Rigurozitate, atenţie la detalii şi mod de lucru organizat
- Abilităţi de lucru în echipă
- Seriozitate şi profesionalism
- Cunoştinţe de limba engleză – nivel avansat; cunoașterea unei alte limbi străine reprezintă un avantaj.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere:
- Cerere pentru înscrierea la selecție;
- Curriculum Vitae;
- Copie C.I.;
- Certificat de căsătorie, în cazul în care numele de pe actul de studii diferă de cel din actul de identitate;
- Două recomandări;
- Copie a actelor doveditoare a studiilor şi a pregătirii profesionale;
- Declaraţie pe propria răspundere în care trebuie să fie menţionat faptul că aplicantul nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
- Copie a carnetului de muncă;
- Adeverinţă de la fostul loc de muncă sau actualul loc de muncă cu perioada de vechime în muncă începând cu data de 01.01.2011;
- Declaraţie privind motivele necontinuităţii în muncă sau studii pentru perioadele ce depăşesc 28 de zile consecutiv în ultimii 5 ani;
- Adeverinţă de la medicul de familie care atestă starea de sănătate.


DESCRIEREA FIRMEI

Aeroport regional. Impact național

Regia Autonomă Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj începând cu anul 1997, este al doilea aeroport al ţării și primul aeroport regional din România.