Asistent de proiect – transfer tehnologic

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie

18-03-2013 | EXPIRA LA 20-03-2013

Job expirat

RESPONSABILITATI

Participă la realizarea unei platforme online dedicată sprijinirii transferului tehnologic între instituţii de cercetare din România (universităţi, institute) şi firme, în cadrul unui proiect de 2 ani cu finanţare elveţiană, în parteneriat cu École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Elveţia. După finalizarea proiectului, poate continua lucrul în cadrul institutului nostru pentru alte activităţi administrative. Va avea următoarele responsabilităţi:
• Organizarea unor evenimente de training cu experţi străini, inclusiv promovarea evenimentelor;
• Comunicare/coordonare cu echipa proiectului şi cu partenerii de la École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Elveţia;
• Coordonarea activităţii cu parteneri locali - asociaţii studenţeşti şi alte organizaţii non-guvernamentale;
• Colectarea datelor de la grupuri de cercetare aplicativă din instituţii de cercetare (universităţi, institute, etc.), prin interviuri telefonice şi email;
• Introducerea şi actualizarea datelor într-o platformă online;
• Contribuţii la îmbunătăţirea platformei web a proiectului;
• Elaborarea de rapoarte, indicatori de progres, în colaborare cu echipa proiectului şi partenerii elveţieni;
• Alte activităţi administrative.


CERINTE

• Studii superioare finalizate; absolvirea unui master sau studiile în domenii tehnice, ştiinţe exacte sau ale naturii constituie un avantaj;
• Cel puţin 2 ani de experienţă acumulată într-una sau mai multe din următoarele: studii în străinătate, experienţă organizatorică sau administrativă în străinătate, în România în cadrul unor companii cu capital străin sau în cadrul unor organizaţii internaţionale;
• Experienţă solidă în organizarea de evenimente (training-uri, workshop-uri sau conferinţe);
• Abilitate foarte bună de comunicare în română şi engleză – scris şi vorbit ; constituie un avantaj cunoştinţele de franceză;
• Abilităţi avansate de operare a calculatorului pentru editare de documente;
• Abilităţi foarte bune de planificare şi organizare;
• Focalizare pe calitatea rezultatelor muncii, atenţie la detalii;
• Capacitate de adaptare, învăţare, dobândirea de noi competenţe.


BENEFICII OFERITE

• Conectare la mediul de cercetare, antreprenorial şi al industriei de înaltă tehnologie, naţional şi internaţional;
• Salariu atrăgător;
• Echipă tânără, dinamică;
• Perspectivă de lungă durată.


DESCRIEREA FIRMEI

Institutul Român de Ştiinţă şi Tehnologie este un institut de cercetare privat, non-profit, înfiinţat în anul 2009. Institutul derulează cercetări în neuroştiinţe, inteligenţă artificială şi dinamica sistemelor complexe. Institutul are şi activităţi de sprijinire a transferului tehnologic între entităţile din sistemul românesc de cercetare şi firme.