Specialist HVAC / climatizare

Confidential

14-07-2018 | EXPIRA LA 14-07-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

1. Realizează mentenanța echipamentelor de la punctele de lucru ale clienților;
2. Execută modificări pe echipamentele, instalațiile de la punctele de lucru ale clienților;
3. Completează rapoartele de mentenanță generală preventivă și corectivă precum și fișele (situațiile) pentru intervențiile corective (și de service) efectuate la obiectivele aparținând beneficiarului și răspunde de calitatea lucrărilor executate;
4. Realizează și răspunde de operațiile de verificări și reconfigurări ale sistemelor în conformitate cu cerințele;
5. Intervine operativ pentru rezolvarea incidentelor la solicitarea managerului direct;
6. Coordoneaza, dupa caz, echipele sau personalul dat in subordine pe intreaga perioada de desfasurare a unei lucrari;
7. Solicită materiale/piese de schimb/echipamente în funcție de necesități;
8. Completează rapoarte și alte situații aferente activității de execuție și service, conform procedurilor și notelor interne la nivel de companie;
9. Transmite fișele de intervenție, respectând termenele impuse prin cerințele interne, proceduri, note și alte reglementări specific;
10. Raportează șefului ierarhic orice problemă intervenita pe durata activității desfășurate, ce poate avea implicații în relația cu beneficiarii.


CERINTE

1.Studii: superioare tehnice, profil instalatii, instalatii pentru constructii sau similar
2.Cursuri/atestări specifice postului: calificare de Frigotehnist, autorizare AGFR reprezintă avantaj
3.Experiența profesională: minim 3 ani pe o poziție similară