Specialist Eficienta Retea

Adecco Romania

04-01-2017 | EXPIRA LA 03-02-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

Verificarea proceselor si a procedurilor si desfășurarea de activitati legate de imbunatatirea procesului de reducere a pierderilor energetice de rețea (electricitate) pe întregul lanț valoric (de la energie intrata la încasări, cum ar fi: contribuția la reducerea pierderilor tehnice si non-tehnice, monitorizarea si raportarea performantei pe activitățile cu impact in imbunatatirea calitatii energiei (ex. contoare inteligente, planurile de investiții si mentenanta, investigații energetice, etc.)Dezvoltă, propune şi ofera soluţii pentru reducerea pierderilor de energie si a oricaror altor pierderi tehnico-financiare.

• Raportează continuu şi în mod regulat către superiorul ierarhic situaţia activităţii desfăşurate.
• Răspunde de întocmirea şi luarea de date din teritoriu pe activitatea specifică.
• Analizează datele, întocmeşte şi predă rapoartele întocmite în urma controlului efectuat, şefului ierarhic, în vederea realizării rapoartelor săptămânale.
• Verifică întocmirea corectă a documentelor în conformitate cu realitatea din teren (documentaţii tehnice, carţi tehnice şi alte documente specifice).
• Verifică avizarea corectă a proiectelor tehnice din punct de vedere a normelor, normativelor si legilor in vigoare.
• Verifică respectarea instructiunilor si a procedurilor interne de lucru.
• Participă la investigarea reclamaţiilor şi sesizărilor repartizate.
• Verifică corectitudinea întocmirii documentelor privind comenzile de lucru (activităţi mentenanţă) emise de EDRO către terţi conform planificării acestora.


CERINTE

Educaţie necesară:
- Studii superioare in inginerie (studiile energetice constituie un avantaj)
- Certificare ANRE constituie un avantaj (grad de autorizare IV B)

Experienţă practică necesară:
- Minim 2 ani de experiența relevanta in domeniul energetic – profil tehnic (furnizare si/sau distribuție)
- Cunoștințe minime de analiza date si statistica
- Cunoștințe tehnice despre elementele care constituie o rețea energetica de electricitate
- Cunoștințe solide de verificare a aparatelor de măsura a energiei consumate pentru toate tipurile de montaj
- Cunoștințe de identificare a neconformităților aparatelor de măsura si a elementelor dintr-o rețea energetica de electricitate
- Analiza si evaluarea masuratorilor energetice
- Experiența relevanta in calculul consumului de energie electrica
- Cunoștințe teoretice si practice de evaluare a cantitatii de energie consumata
Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie:
- O buna cunoaștere a cadrului de reglementare relevant pentru piața de gaz si electricitate din Romania
Cunoştinţe IT:
- Cunoștințe bune de aplicații Office (MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, MS Word)

Altele
• Abilitate de a lucra într-un mod structurat și strategic
• Lucrul in echipa
• Spirit practic si capacitate de gândire in identificarea potențiala a pierderilor de energie
• Bune deprinderi de organizare si de planificare
• Experiența dovedita in imbunatatirea proceselor de lucru, orientare către performanta, proactivitate


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro