Specialist automatist - Electrician ANRE III B

Uti Grup

04-03-2018 | EXPIRA LA 04-03-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

Efectuează turul zilnic al locațiilor pentru identificarea deficiențelor. Ia măsuri pentru remedierea lor.
Verifică tablourile generale și toate tablourile de distribuție de pe fiecare nivel.
Verifică iluminatul de siguranță pe scările de incendiu.
Verifică funcționarea iluminatului în garaje.
Verifică funcționarea UPS pe clădire.
Verifică instalația de legare la pământ.
Verifică funcționarea grupurilor electrogene prin probe săptămânale.
Verifică funcționarea iluminatului exterior și a reclamelor luminoase.
Modifică instalații electrice, de comandă, de forță sau de iluminat, în funcție de cerințele clientului.
Realizează lucrari de întreținere preventivă, revizii și reparații capitale ale instalațiilor electrice, de comandă, de forță sau de iluminat.
Verifică din punct de vedere calitativ lucrările executate, efectuează probe și punerea în funcțiune.
Realizează și răspunde de efectuarea operațiilor de mentenanță și service (intervenții preventive și corective) conform procedurilor în vigoare.
Realizează și răspunde de operațiile de verificări și reconfigurări ale sistemelor în conformitate cu cerințele Beneficiarilor.
Execută orice lucrari de întreținere generală pe echipamentele / instalațiile de la sediile clienților și ale angajatorului și intervine operativ pentru rezolvarea incidentelor la solicitarea beneficiarului.
Intervențiile se desfășoară la sediul clientului, prin deplasari frecvente in tara.


CERINTE

Studii : medii, profil electric/electromecanic/energetic
Cursuri/atestări specifice postului: autorizare ANRE III B reprezintă avantaj
Permis de conducere - categoria B
Experiență profesională: minim 2 ani experiență într-o poziție similară

Scopul postului: Instalarea și menținerea funcționării în condiții optime a echipamentelor/instalațiilor/sistemelor și dispozitivelor electrice la sediile Beneficiarilor.


DESCRIEREA FIRMEI

UTI is a holding of powerful and flexible companies, capable of offering a wide and complex range of customized products and services.
UTI has a 21-year long experience on the national and international markets, its competencies in various fields are covered by its 4 business lines: Homeland and Defense Security, Information Technology and Communications, Traffic Management,
Construction and Facility Management and provides turnkey solutions for transportation, energy, oil & gas industry, government, local authorities, financial institutions, corporations and commercial sites. For the next five-year long period UTI has established bold strategic goals, such as listing to an European stock exchange and getting international brand recognition.