Site Manager / Project Manager Instalatii electrice pt. RETAIL

QLT

27-03-2020 | EXPIRA LA 27-03-2020

Job expirat

RESPONSABILITATI

Companie multinationala specializata pe executie lucrari de instalatii pentru retaileri mari si cladiri de birouri.

Acceptam si candidati din provincie dispusi la relocare. Se ofera si bonus de relocare.

Responsabilitati:
- Coordoneaza activitatea de executie
- asigură executarea lucrărilor în termenele impuse conform graficului de execuţie;
- analizează planuri şi asigură corecta punere în execuţie a acestora de către echipa de proiect;
- verifică conformitatea proiectului cu legislaţia în vigoare;
- Verifica si intocmeste necesarul si listele de materiale/servicii pentru indeplinirea obiectivelor din proiectele aflate in derulare. Isi asuma si raspunde pentru cantitatile de lucrari evaluate in cazul variatiilor semnificative intre realizat si planificat.
- propune materiale spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
- instruieşte personalul din subordine;
- coordonează subantreprenorii şi echipele de lucru;
- propune şi implementează metode de reducere a costurilor;
- urmăreşte respectarea dispoziţiilor date de directorul departamentului Implementare;
- participă la întocmirea situaţiilor de lucrări; Responsabil pentru intocmirea fiselor / documentelor aferente situatilor de lucrari (lunare sau finale) si promovarea acestora catre dirigintii de santier si beneficiari
- propune soluţii tehnice spre aprobare către Directorul Departamentului Implementare;
- răspunde de respectarea legislaţiei în construcţii;
- Confirma calitatea executiei lucrarilor, conform normativelor legale in vigoare si a contractelor de servicii si/sau constructii montaj in derulare;
- Coordoneaza activitatile sub-contractantilor angajati in scopul respectarii incadrarii in termenele de executie si costurile prevazute in planul-proiect al lucrarilor / obiectivului precum si a conditiilor tehnico-calitative prevazute in contract, a reglementarilor si normativelor in vigoare cu caracter tehnic, economic;
- Efectueaza receptii preliminare/calitative/la terminarea lucrarilor pentru lucrarile executate in cadrul proiectelor;
- respectă prevederile Regulamentului Intern al societăţii;
- îndeplineşte atribuţiile ce-i revin din documentaţia sistemului de management integrat calitate, mediu, securitatea şi sănătatea muncii ;
- respectă obligaţiile privind protecţia mediului;
- respectă normele de Sănătate şi Securitate în Muncă şi Prevenirea şi Stingerea Incendiilor.


CERINTE

Cerinte:
- studii superioare – facultatea de instalatii – focus pe Electrice
- experienta in specialitate: minim 4 ani, respectiv 8 ani in site management (SM/PM) instalatii electrice, in cel putin o companie de profil, care a executat proiecte tip sedii de birouri, Mall-uri sau Hipermarket-uri
- cunoştinţe privind procesul de executie instalatii Electrice
- cunoştinţe de management
- Cunoştinţe de operare PC (procesare text – Word, calcul tabelar – Excel, programe de prezentare PowerPoint,mpp )
- cunoştinţe de limbă engleză (citit, scris, vorbit)
- cunoasterea legislaţiei în domeniu
- abilitati de planificare, organizare si prioritizare
- Permis conducere cat. B


BENEFICII OFERITE

Oferta:
- Mediu de lucru competitiv, profesionist;
- Pachet salarial corelat cu experienta + bonus de relocare;
- Logistica asigurata de firma.


DESCRIEREA FIRMEI

"Pesimistul vede dificultăți în orice oportunitate. Optimistul găsește oportunități în orice dificultate.” (Winston Churchill)
Simți că a venit momentul să faci o schimbare în carieră? Dacă ești în căutarea unui job de calitate, te invităm să ne trimiti cv-ul. Astazi poate fi prima zi în care să vă valorificați potențialul exact așa cum doriți.