project administrator

SC PROTAN SA

14-08-2014 | EXPIRA LA 16-08-2014

Job expirat

RESPONSABILITATI

- menţine permanent legătura dintre top management şi echipă, atât la nivelul relaţiilor interpersonale cât şi la nivelul circuitului documentelor;
- acordă suport CEO în soluţionarea problemelor organizaţionale şi administrative zilnice (incluzând, dar nelimitându-se la: prioritizarea activităţilor; organizarea întâlnirilor, şedinţelor de lucru - pregătirea documentaţiei şi a prezentărilor necesare; preluarea şi introducerea apelurilor telefonice, etc);
- traduce sau interpretează din punct de vedere lingvistic documentele rezultate din obiectul de activitate al companiei;
- gestionează programul zilnic şi periodic al CEO


CERINTE

- vorbitor nativ de limba maghiară şi română;
- cunoscător al limbii engleze – scris, vorbit – nivel avansat;
- utilizator al calculatorului – MS Office (excel, word, access, power-point, outlook), internet browsing;
- capacitate de analiză şi sinteză, de prioritizare a activităţilor, de respectare a termenelor trasate, persoană cu iniţiativă;
- avantaj: experienţă în analiza bazelor de date.


BENEFICII OFERITE

salariul se va stabili prin negociere directa


DESCRIEREA FIRMEI

servicii de colectare si neutralizare subproduse de origine animala nedestinate consumului uman