Avocat stagiar

CABINET DE AVOCAT-IULIA PERETIANU

15-12-2016 | EXPIRA LA 17-12-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

Conceperea, redactarea si modificarea actelor constitutive, adiţionale, contractelor societăţii, precum şi a rezoluţiilor, memorandumurilor, amendamentelor şi a altor documente ce se impun în relaţiile juridice cu terţii
Obtinerea, la solicitarea Beneficiarului, avizele şi autorizaţiile necesare funcţionării societăţii;
Reprezentarea societatii beneficiare în relaţiile cu terţii: primării, administraţii financiare, biroul de carte funciară, instanţe judecătoreşti, alte instituţii şi parteneri comerciali;


CERINTE

ms office
permis de conducere B
limba engleza nivel mediu


DESCRIEREA FIRMEI

Oferim servicii de consultanta,opinii legale in orice domeniu si mediere persoanelor juridice si persoanelor fizice, asistarea si reprezentare in fata instantelor judiciare precum si a tuturor institutiilor de stat si particulare in vederea apararii intereselor clientilor nostri:
consultanta juridica; actiuni si cereri in justitie de orice fel in concordanta cu noile modificari legislative; revendicare imobiliara si mobiliara; garantie pentru evictiune; simulatie; rezolutiunea si rezilierea contractelor;
granituire; partaj judiciar; succesiuni; actiuni privind dreptul de servitute; raspundere civila delictuala si contractuala; actiuni în nulitatea actelor; actiuni în constatare si în anulare a actelor juridice; actiuni privind dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune si accesiune; actiuni in pretentii; actiuni posesorii;
uzucapiune; mostenire, partaj mostenire, actiuni pentru intrarea in posesia unei mosteniri; recuperari de creante;
iesiri din indiviziune; contraventii; recunoasterea hotararilor straine pe teritoriul Romaniei; masuri asiguratorii; evacuari; exproprieri; executari silite;
contestatii la executare; redactarea, modificarea, negocierea si incetarea contractelor civile de:
vanzare - cumparare imprumut depozit donatie
intretinere inchireiere renta viagera comodat
tranzactii, redactare contracte de orice fel , alte cereri;
legalizare si investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti; asistenta si reprezentare in fata notarului public; negocieri; achizitii imobiliare; asistare si reprezentare in proceduri necontencioase