Avocat definitiv - dreptul proprietatii intelectuale

CC Gold Business Services SRL

19-03-2017 | EXPIRA LA 18-04-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

Acordare de consultanta juridica clientilor Societatii, reprezentare in instanta;
Redactarea si sustinerea de actiuni, intampinari, formulare cai de atac, plangeri;
Redactarea si negocierea de contracte, acte aditionale, notificari;
Intocmirea documentelor necesare in relatia cu autoritatile centrale si locale;
Elaborarea cererilor de chemare in judecata si orice alte documente procedurale;
Elaborarea contractelor civile si comerciale;
Formularea de opinii legale temeinic documentate pentru spetele incredintate;
Elaborarea studiilor de jurisprudenta si legislatie pentru cazurile atribuite;
Elaborarea de materiale, studii, memorii in vederea promovarii obiectivelor Asociatiei in relatia cu Executivul, Parlamentul sau alte autoritati publice.


CERINTE

Avocat definitiv, cu experienţă de 2-4 ani in profesie;
Admis in barou;
Licentiat al unei facultati de drept;
Cunoştinţe teoretice solide in domeniul dreptului (master sau studii suplimentare in timpul facultatii reprezinta un avantaj);
Experienta practica in domeniul juridic, stagii la instante sau la avocati inclusiv in domeniul dreptului de proprietate intelectuala;


DESCRIEREA FIRMEI

HR Gold este o companie de resurse umane ce ofera servicii de recrutare si selectie personal.