Auditor Intern Inginer

Best Corporate Labour Group

13-01-2016 | EXPIRA LA 12-02-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Culege date, examineaza, analizeaza si verifica informatii referitoare la procesele de business si sistemele informatice ale entitatilor auditate, prin examinarea manualelor, politicilor, rapoartelor, situatiilor financiare si a altor documente ale companiei, precum si prin intervievarea angajatilor.
• Identifica, analizeaza si documenteaza acele aspecte referitoare la procesele si/sau sistemele entitatilor auditate care fie nu sunt conforme cu regulamentele, legile, standardele in vigoare fie nu sunt conforme cu politicile interne sau procedurile operationale ale entitatii.
• Intocmeste recomandari pentru imbunatatirea proceselor si/sau a sistemelor in vederea reducerii riscurilor, a cresterii performantei si productivitatii si a desfasurarii activitatilor in conformitate cu legile, regulamentele si standardele in vigoare.
• Documenteaza analizele efectuate si rezultatele obtinute si intocmeste rapoarte de audit.
• Efectueaza analize, rapoarte, lucrari speciale neplanificate, investigatii sau activitati de consultanta, la cererea Directorului de Departament.


CERINTE

Cunostinte tehnico-profesionale:
• Legislatie, Standarde, Metode si Proceduri de Audit Intern;
• Legislatie, Norme, reglementari tehnice specifice privind activitatea de distributie a energiei electrice;
• Metodologii Cadru privind Controlul Intern si/sau Auditul Intern;
• Cunostinte solide in utilizarea aplicatiilor Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).


Abilitati:
• Capacitate de intelegere, analiza si sinteza a proceselor de business desfasurate in industrie
• Abilitati de comunicare structurata si interrelationare
• Abilitati de organizare si planificare
• Atentie la detaliu si rigurozitate
• Spirit de inovatie
• Etica si integritate.

Experienta:
Experienta anterioara de minim 2 ani in domeniul distributiei/transportului energiei electrice

Studii:
Absolvent Studii Superioare Tehnice
Masteratul reprezinta un avantaj


Limbi straine:
Limba Engleza
Limba Italiana (reprezinta un plus).


DESCRIEREA FIRMEI

We are a small friendly company with a personal approach to recruitment. We endeavor to treat all of our candidates how we ourselves would wish to be treated and we make every effort not to waste your time or make any false promises of work that we cannot deliver upon.