Asistent de proiect

CARPATHIA ECO LAND S.R.L.

08-03-2012 | EXPIRA LA 10-03-2012

Job expirat

RESPONSABILITATI

Activitatea se desfasoara in implementarea proiectelor finantate din fonduri europene (POSDRU, POSCCE, POR, etc.). Asistentul de proiect va participa la intalnirile pregatitoare initiale privind organizarea proiectului, va raspunde tuturor cererilor din partea expertilor privind raportarile tehnice si financiare. De asemenea, participa la toate activitatile de sintetizare a informatiilor colectate pe parcursul activitatilor din proiect.


CERINTE

asistent proiect


DESCRIEREA FIRMEI

Asociatia CARPATHIA este o asociatie nonprofit cu caracter nonguvernamental, apolitic si nelucrativ, este deschisa tuturor cetatenilor, indiferent de varsta, profesie, si convingeri religioase, cu conditia respectarii legislatiei nationale si internationale in vigoare, in special a legislatiei de mediu (protectia mediului inconjurator si dezvoltarea politicilor de mediu), si are ca scop dezvoltarea de proiecte ce tin de activitati de protectie a mediului inconjurator si dezvoltarea politicilor de mediu ce cuprind: protectia mediului, îmbunătăţirea calităţii vieţii prin gestionarea durabilă a resurselor regenerabile si de energie alternativa (eoliana,solara,hidro,bio) şi atenuarea efectelor schimbărilor climatice, creşterea eficienţei energetice, gestionarea resurselor naturale, conservarea bio-diversităţii şi reducerea poluării; si colaborarea cu alte asociatii nonguvernamentale dar si cu institutii implicate in activitatea de cercetare si protectie a mediului, organizatii guvernamentale, organisme centrale, etc.