ARHIVISTI / ARHIVARI

Confidential

19-09-2010 | EXPIRA LA 25-09-2010

Job expirat

RESPONSABILITATI

• Sistematizarea documentelor conform Nomenclatorului arhivistic;
• Selectionarea documentelor
• Inventarierea documentelor selectionate, cat si a celor care se pastreaza;
• Organizarea fondului arhivistic;
• Intocmirea listelor de inventar pentru documentele permanente sau aflate in termenul de pastrare cat si pentru cele cu termen expirat;


CERINTE

Studii superioare: Facultatea de Arhivistica sau
Atestat de arhivar sau experienta


BENEFICII OFERITE

Salariu atractiv