Agent procedural/Secretar/Arhivar

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DURUIAN IONEL

15-01-2018 | EXPIRA LA 14-02-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

- redactare documente activitatii specifice ( acte de executare silita, notificari, etc);
- monitorizare dosare executionale;
- preluarea, inregistrarea, indosarierea si arhivarea corespondentei.


CERINTE

Capacitate foarte buna de comunicare.
Capacitate de analiza si de solutionare a problemelor.
Abilităţi de negociere.
Spirit organizatoric.
Capacitate de a a lucra in echipa.
Integritate, loialitate si punctualitate.


BENEFICII OFERITE

Decontare transport, bonuri de masa
- mediu de lucru profesionist, posibilitatea de avansare si beneficii suplimentare in functie de performante.


DESCRIEREA FIRMEI

Executorul judecatoresc indeplineste urmatoarele atributii:
Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titluriile executorii.
Notificarea actelor judiciare și extra judiciare.
Comunicarea actelor de procedura.
Recuperarea pe cale amiabila a oricărei creante.
Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca.
Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
Intocmirea proceselor-verbale de constatare, In cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
Orice alte acte sau operatiuni date de lege în competenta lui.

Biroul Executorului Judecătoresc Duruian Ionel
Bucuresti, Calea Mosilor nr.288, bl.32, sc.3, et.1, ap.73, sector 2
Tel/fax: 031.422.85.57
E-mail: secretariat@bejdi.ro
web: www.bejdi.ro