Arhivar

Star Storage

24-09-2009 | EXPIRA LA 30-09-2009

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Ordonarea dosarelor si a bibliorafturilor pe problematica si compartimente, iar in cadrul acestora, cronologic.
- Analiza continutului dosarelor, stabilirea indicativului dupa nomenclator si a termenului de pastrare, retinerea perioadei de timp cand au fost create documentele.
- Intocmirea nomenclatorului arhivei create de societetea comerciala si stabilirea termenelor de pastrare pentru dosare (documentatia tehnica).
- Ordonarea si gruparea documentelor conform criteriilor stabilite impreuna cu beneficiarul, indepartarea capselor si constituirea/legarea unitatiilor arhivistice.
- Completare coperti fata (etichete) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor.
- Completare manseta cotor dosare/cutie arhivare cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor (etichete).
- Numerotarea filelor din dosare.
- Completarea foii titlu fata (eticheta) cu inscrisurile necesare identificarii dosarelor si a foii spate cu numarului de pagini din dosar.
- Sigilarea (parafarea) unitatilor arhivistice.
- Inventarierea unitatilor arhivistice constituite.
- Opisarea dosarelor deosebite.
- Ordonarea Depozitului de Arhiva pe ani si compartimente,depozitarea dosarelor/balotilor/cutiilor colectoare.
- Organizarea evidentelor specifice Depozitului de Arhiva (registre,fise) si completarea acestora.
- Selectionarea dosarelor, documentelor, registrelor cu termene de pastrare expirate si considerate ca nefolositoare. Intocmirea procesului - verbal de selectionare si a listelor inventar cu documentele/dosarele ce se elimina ca nefolositoare.
- responsabil conform legislatiei in vigoare cu furnizarea de informatii certe si corecte in legatura cu solicitarile primite


CERINTE

- atestat obligatoriu
- cunoasterea prevederilor din Legea arhivelor (16/1996), Legea 135/2007, cat si ale celor din Codul fiscal
- cunostinte temeinice despre Instructiunile privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996.


DESCRIEREA FIRMEI

Dezvoltare Aplicatii de Business cu functionalitati de: arhivarea si managementul documentelor, workflow, input management pe platforma EMC Documentum - leader mondial in domeniul EMC (Enterprise Content Management)

Compania STAR STORAGE este partener pe partea de dezvoltare solutii software cu companii de top la nivel mondial: EMC (Documentum), IBM (Content Manager, WebSpere), Microsoft, Oracle, Abbyy (OCR)