Arhivar

Spitalul Clinic de Ortopedie Foisor

27-06-2008 | EXPIRA LA 03-07-2008

Job expirat

RESPONSABILITATI

Obligatiile includ: sa arhiveze sistematic si sa verifice materialele date spre arhivare, adica sa fie capabil sa gaseasca rapid documentele depuse in arhiva. In arhivele mari si in locurile de depozitare a unor documente multiple, denumirea acestora trebuie inregistrata in cataloage, pe baza carora persoanele interesate le pot imprumuta.
INDOSARIEREA SI ARHIVAREA CORESPUNZATOARE A DOCUMENTELOR;
- SELECTIONAREA DOCUMENTELOR CONFORM NOMENCLATORULUI ARHIVISTIC;
- INTOCMIRE OPISURI,DOCUMENTE
- EVIDENTA INTRARI-IESIRI DOCUMENTE


CERINTE

- Sa fi terminat LICEUL CU BACALAUREAT , sa lucrati sistematic si sa aveti putere de concentrare.
Arhivarul are datoria de a ¿nregistra documente, planuri, proiecte, rapoarte, studii si alte ¿nscrisuri importante si documente scrise ¿n asa numitele arhive.
Atestat de la Arhivele NATIONALE STATULUI


BENEFICII OFERITE

salariu atragator


DESCRIEREA FIRMEI

Spital de ortopedie