ARHIVAR

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA

04-07-2007 | EXPIRA LA 03-08-2007

Job expirat

RESPONSABILITATI

detalii pe www.asro.ro
verific¿ inventarele primite de la direc¿ii, servicii, birouri, privind încadrarea, conform Nomenclatorului Dosarelor ¿i a normelor tehnice , s¿ fie întocmite pe termene de p¿strare, pe ani, conform grupelor de documente prev¿zute în nomenclator ;
- înregistreaz¿ în Registru de eviden¿¿ inventarele primite;
- asigur¿ legarea, numerotarea dosarelor ¿i p¿strarea în ordine a acestora;
- realizeaza si claseaza inventarele dosarelor legate si arhivate, cronologic, în ordinea numerotarii, pe compartimente, pe termene de p¿strare ¿i pe ani;
- asigur¿ p¿strarea în arhiv¿ a documentelor în condi¿ii de securitate, de ordine ¿i de igien¿ ;
- elibereaz¿, la cererea pesonalului institu¿iei, dosare cu documente, spre consultare în cadrul arhivei sau la serviciile care le-au întocmit ¿i ¿ine eviden¿a materialelor date, conform normelor privind consultarea materialelor din arhiv¿ ;
- particip¿ la selec¿ionarea documentelor, fiind parte component¿ în comisia de selec¿ionare;
- execut¿ alte sarcini în domeniul arhiv¿rii documentelor potrivit legii;


CERINTE

Studii medii
Pregatirea de specialitate sau experienta in domeniu constituie un avantaj
Cunostinte de operare pe calculator Word, Excel, Access, Power Point
Cunostinte limba engleza nivel mediu
Cunoasterea domeniului de activitate- constituie un avantaj


BENEFICII OFERITE

BONURI DE MASA


DESCRIEREA FIRMEI

ASOCIATIA DE STANDARDIZARE DIN ROMANIA - ASRO
Este o asociatie, persoana juridica romana de drept privat, de interes public, fara scop lucrativ, neguvernamentala si apolitica constituita ca organism national de standardizare