Administrator productie, tehnologie & suport IT

BRD - Groupe Societe Generale

01-09-2014 | EXPIRA LA 01-10-2014

Job expirat

RESPONSABILITATI

Administrare
Elaboreaza si realizeaza procese de automatizare si monitorizare servicii aplicative si de infrastructura, conform fluxurilor informationale solicitate sau definite, respectand nivelul de calitate serviciu IT stabilit.
Propune solutii pentru asigurarea optima a resurselor de capacitate.
Implementeaza si urmareste solutiile ce asigura continuitatea functionarii serviciilor, in functie de cerintele de business.
Propune solutii tehnice pentru imbunatatirea arhitecturilor si a optiunilor de recovery in caz de dezastru.
Elaboreaza planul de detaliu operatiuni pentru testele de basculare/revenire activitate Productie – DRC.
Realizeaza instalarile, upgrade-urile si configurarile SO si BD conform specificatiilor, normelor si cerintelor interne pentru mediile de productie.
Coordoneaza si asigura configurarea, instalarea, automatizarea, monitorizarea aplicatiilor pe mediul de productie.
Testare si preproductie
Asigura suport tehnic aferent evolutiei sistemului informatic in toate fazele parcurse, iar la livrarea in exploatare devine nivel 2 de suport.
Asigura consilierea celorlalte directii din GIP in ceea ce priveste utilizarea curenta a platformelor informatice, incidentele si upgrade-urile in scopul optimizarii solutiilor adoptate in exploatarea acestora.
Asigura activitati de pregatire medii de test, suport nivel 2 si testare tehnica in cazul aplicatiilor fara suport sau cu suport partial STU/INT.
Verifica procedura de instalare si asigura implementarea noilor livrari pe mediul de preproductie.
Se ocupa de instalarea si configurarea sistemelor si aplicatiiilor pe mediul de preproductie.
Participa la definirea si realizeaza scenariile de teste tehnice, colecteaza si prelucreaza rezultatele obtinute pentru verificarea respectarii cerintelor de exploatabilitate.
Exploatare si suport
Actualizeaza DEX(document de exploatare), DI(document de instalare) si solicita modificare DAT(document de arhitectura) si DS(document de securitate) pentru aplicatiile in exploatare.
Valideaza instalarea si integrarea noilor compozanti in mediul de productie.
Trateaza incidentele sau anomaliile identificate sau facand obiectul unor cereri interne emise de pilotaj sau suportul de utilizator: Diagnostic al incidentului, identificarea impacturilor, rezolvarea incidentului, documenteaza si asigura urmarirea rezolvarii, in conformitate cu procesele in vigoare la GIP (Suport de nivel 2).
Este consultat pentru aviz sau in vederea unei expertize si/sau o interventie pe domeniul sau, in cazul in care diagnosticul a fost realizat in amont (Suport de nivel 3).
Mentenanta si securitate informatica
Gestioneaza performantele: supravegheaza pragurile de alertare si gradul de granularitate in colectarea datelor utilizate in analiza de tuning resurse .
Gestioneaza accesele la resurse si la date sensibile. Comunica alertele de securitate informatica detectate, ia masurile preventive sau corective definite prin proceduri .
Gestioneaza evolutiile si mentenanta materialelor, a aplicatiilor si a sistemelor (gestiunea tehnica).
Participa la punerea in aplicare si executa procedurile de recovery plan si de continuitate a activitatii, asociate domeniului afectat.
Aplica recomandarille de audit pentru asigurarea securitatii si integritatii aplicatiilor informatice si ofera informatiile solicitate de auditor.


CERINTE

Studii
Participa la studii de prognoza si de implementare de echipamente IT, aplicatii/programe.
Participa la studiul de evolutie a tehnologiei in cadrul perimetrului in care are responsabilitati.
Furnizeaza elementele pertinente si actualizate de calcul al costurilor de intretinere in cadrul gestiunii financiare a serviciilor.

Experienţă profesională:

Experienta in administrarea mediilor informatice specifice domeniului financiar-bancar
Experienta in administrarea si supravegherea hard si soft a echipamentelor IT si a infrastructurii de retea de comunicatii;
Experienta in administrarea si utilizarea instrumentelor transversale de monitorizare si alarmare specifice

Studii superioare de profil (absolvent studii tehnice de specialitate IT (Institutul Politehnic – Automatica si Calculatoare, Electronica, Academia de Studii Economice- Facultatea de Statistica, Cibernetica si Informatica Economica; Facultatea de Matematica-Informatica sau echivalente);

Cunostinte generale de arhitecturi software si elemente de infrastructura hardware ;
Cunostinte generale sau specifice SO, baze de date, middleware
Cunostinte generale sau specifice in domeniul solutiilor de monitorizare software si hardware
Cunostinte generale si specifice solutii software Call Center – tehnologie Genesys, IVR, Mediatel
Cunostinte generale sau specifice de programare shell script
Cunostinte generale sau specifice networking
Cunostinte minime metodologie ITIL
Cunoaste derularea proceselor de change management, incident si problem management


BENEFICII OFERITE

- oportunitatea de a lucra intr-un mediu profesionist
- tip de contract: Contract pe perioada nederminata

Doar candidatii selectati vor fi contactati pentru un interviu, restul de aplicatii fiind pastrate in baza de date a companiei pentru oportunitati viitoare.


DESCRIEREA FIRMEI

BRD - Groupe Societe Generale este a doua banca romaneasca, dupa activele bancare.

Cu o capitalizare de 3,5 miliarde euro la sfarsitul lunii aprilie 2006, BRD - Groupe Societe Generale detine prima pozitie, conform acestui indicator, intre societatile din domeniul financiar, listate la Bursa de Valori Bucuresti si a doua pozitie dupa acelasi nivel al capitalizarii bursiere daca luam in considerare toate companiile listate la BVB, indiferent de domeniu.