Administrator cladire birouri

Confidential

24-03-2017 | EXPIRA LA 23-04-2017

Job expirat

RESPONSABILITATI

Responsabilitati:
-repartizează consumurile conform prevederilor legale şi în funcţie de normele metodologice de repartizare a consumurilor;
- verifică existenţa contractelor între persoanele juridice, membre ale asociaţiei şi furnizorii de servicii (apă, gaze, energie electrică şi termică, salubrizare etc.;
- urmăreşte comportarea în timp a construcţiei, şi sesizează comitetul executiv atunci când constată degradări ale acesteia;
- procură mijloacele materiale necesare pentru întreţinerea şi reparaţiile curente ale elementelor proprietăţii comune;
- înştiinţează conducerea şi ia măsurile necesare pentru efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii;
- supravegherează execuţia lucrărilor de reparaţii şi de întreţinere şi participă la recepţia lor, consemnând finalizarea acestora; asigură efectuareai de plăţi corespunzătoare stadiului lucrării;
- controlează personalul angajat de asociaţia de proprietari pentru curăţenie;
- efectuează verificări în vederea înlăturării defecţiunilor apărute la instalaţiile de folosinţă comună şi a eliminării pierderilor care determină creşterea nejustificată a cheltuielilor asociaţiei de proprietari. Dacă se constată defecţiuni la instalaţiile aparţinând proprietăţii individuale, se înştiinţează proprietarul respectiv asupra obligaţiei de a remedia aceste defecţiuni;
- asigură cunoaştereai şi respectarea regulilor de locuit în condominiu;
- reprezintă prin delegare asociaţia în cazul controalelor realizate de organele abilitate indiferent de natura lor, gestionează relaţia cu furnizorii de servicii ai asociaţiei;
- duce la indeplinire sarcinile stabilite în adunările generale ale asociaţiei.


CERINTE

- calificare electrician/instalator
- experienta ca electrician minim 5 ani


BENEFICII OFERITE

salariu motivant,contract de munca 8 ore/zi