Sef de echipa in productie automotive

Personal Services Group

09-09-2023 | EXPIRA LA 09-09-2023

Job expirat

RESPONSABILITATI

Obiectivele postului:
• Coordonează activitatea personalului din subordine și supervizează funcționalitatea proceselor și a echipamentelor, cu scopul de a realiza planul de producţie, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ, conform cerințelor specifice clientului.

Responsabilități principale:
• Planifică și distribuie personalul din subordine din aria de responsabilitate pe posturi/stații de lucru, cu frecvență zilnică, ținând cont de nivelul acestora de calificare pe proces/produs;
• Gestionează cu frecvență zilnică pontajul electronic conform prezenței personalului din subordine și răspunde de acuratețea acestuia (pontaj intrare – ieșire, absențe, ore suplimentare/altele);
• Colectează și transmite către maistru datele privind indicatorii de măsurare a performanţelor specifici ariei de activitate, cu frecvență zilnică și se implică activ în implementarea planului de măsuri corective stabilit în cazul deviațiilor;
• Validează aprobările de producție la început de schimb/la schimbare de repere;
• Supervizează funcționalitatea echipamentelor de producție din aria de responsabilitate și solicită suport din partea departamentului tehnic în caz de opriri/defecțiuni, respectând procedurile interne de escaladare;
• Supervizează și controlează cantitatea și nivelul de calitate al pieselor produse pe schimbul respectiv, pe baza documentației existente;
• Asigură resursele necesare producției (materiale, componente, documente specifice stațiilor de lucru, echipament de lucru și de protecție);
• Monitorizează întreg fluxul tehnologic din aria de responsabilitate și face propuneri de remediere a rebuturilor, de reducere a timpilor de producție/remediere;
• Se implică activ în analizele de cauză a rebuturilor/reclamațiilor interne și externe;
• În lipsa maistrului, are dreptul de a bloca procesul și a opri producția, în caz de neconformități;
• Escaladează către următorul nivel de raportare (maistru) orice problemă survenită care depășește nivelul lui de decizie;
• Răspunde de 5S în aria de responsabilitate (ordine, curățenie) și înaintează propuneri de îmbunătățire/eficientizare la locurile de muncă;
• Asigură disciplina personalului din subordine, respectarea programului de lucru și a pauzelor;
• Evaluează periodic performanța personalului din subordine și participă activ în luarea de măsuri corective împreună cu superiorul direct și în colaborare cu departamentul de resurse umane.


CERINTE

• Studii medii tehnice, constituie avantaj studiile superioare;
• Cunostinte procese injectare/montare – experienta similara in industria automotive;
• Disponibilitatea de a lucra in 3 schimburi;
• Capacitate de organizare eficientă;
• Capacitate de analiză şi rezolvare de probleme;
• Comunicare şi lucru în echipă;
• Abilități de conducere;
• Capacitate de impunere;
• Comunicativ si increzator in sine;
• Gandire logica si analitica.


BENEFICII OFERITE

Beneficii:
• Salariu negociabil;
• Transport asigurat;
• Plata orelor suplimentare cu 200%;
• Spor de noapte 25%;
• Tichete de masa in valoare de 30 RON;
• Tichete cadou si diferite prime;
• Subventie la cantina.


DESCRIEREA FIRMEI

Prin sucursalele din București și Brașov, oferim întregul nostru suport clienților aflați în întregirea echipelor interne, fie pentru zona de white collar - personal de birou, fie pentru cea de blue collar - echipe de muncitori, personal producție, logistică, etc.