Inginer ofertare decontare constructii

Electroprecizia A.G.

13-12-2019 | EXPIRA LA 13-12-2019

Job expirat

RESPONSABILITATI

Pentru că ne dorim să completăm și să dezvoltăm echipa departamentului de Construcții, căutăm un/o coleg/ă pentru postul de Inginer ofertare decontare.

Responsabilități:

- Studiază documentația de execuție și caietele de sarcini în vederea cunoașterii cerințelor pe care trebuie să le îndeplinească oferta și a depistării eventualelor omisiuni, erori, neconcordanțe (solicită clarificări acolo unde este cazul);
- Întocmește baze de prețuri, caiete de măsurători, întocmește și încadrează cantitățile de lucrări în articole de deviz;
- Întocmește și verifică devize și liste de cantități pentru proiectele în lucru sau pentru cele aflate în faza de execuție;
- Verifică atent starea fizică a amplasamentului prin deplasarea în teren la locul în care urmează să fie demarate lucrările, efectuând măsurători, colaborând după caz, cu specialiști;
- Se implică activ în realizarea ofertelor pentru licitații;
- Ține evidența procedurilor pentru care a elaborat oferta;
- Colaborează cu responsabilul achiziții privind oferte de preț pentru produse, piese, materiale necesare lucrărilor;
- Calculează cantitățile de lucrări necesare realizării investiției, pe baza documentației de execuție, având în vedere situația reală existentă pe amplasamentul lucrării;
- Încadrează cantitățile de resurse în categorii de lucrări, pe baza informațiilor obținute în urma antemăsurătorilor;
- Verifică situațiile de lucrări întocmite de subcontractori în baza cantităților de lucrări real executate și confirmate de Responsabilul de proiect și de prețurile unitare negociate;
- Asigură interfața între societate și furnizori/subcontractori pentru derularea în bune condiții a contractelor;
- Gestionează lucrările încredințate din momentul câștigării licitației până la finalizarea și predarea acestora;Descrierea companiei:

S C Electroprecizia A G este parte a grupului de firme localizat în parcul industrial Electroprecizia din județul Braşov și îşi desfăşoară activitatea în domeniul construcţiilor civile şi industiale, inclusiv în domeniul proiectării, execuţiei și mentenanței instalațiilor electrice de curenți slabi și a instalaţiilor electrice în gama 0,4 kV ÷ 400 kV, a rețelelor și stațiilor electrice de transformare și distribuție din sistemul energetic național.

Suntem certificațiANREca furnizor de Servicii în Rețele Electrice 0,4 kV ÷ 400 kV (LEA și LES), și avem implementat un Sistem Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, care îndeplineşte cerinţele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 şi RS OHSAS 18001:2007, sistem certificat deLloyd’s Register Quality Assurance România.


CERINTE

- Studii superioare - absolvent/ă Facultatea de Construcții /Instalații
- Experiență relevantă în domeniul construcțiilor (minim 2 ani);
- Abilități operare PC – MS OFFICE: WORD, EXCEL;
- Cunoaștere programe devize (WINDEV);
- Abilități de negociere;
- Abilități bune de comunicare;
- Persoană organizată, atentă la detalii.


DESCRIEREA FIRMEI

S.C Electroprecizia A.G. este parte a grupului de firme Electroprecizia din județul Braşov și îşi desfăşoară activitatea în domeniul proiectării, execuţiei și mentenanței instalațiilor electrice de curenți slabi și a instalaţiilor electrice în gama 0,4 kV ÷ 400 kV, a rețelelor și stațiilor electrice de transformare și distribuție din sistemul energetic național, precum și în domeniul construcţiilor civile şi industiale.

Suntem certificați ANRE ca furnizor de Servicii în Rețele Electrice 0,4 kV ÷ 400 kV (LEA și LES) și avem implementat un Sistem Integrat de Management al Calităţii, Mediului, Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale, care îndeplineşte cerinţele standardelor: SR EN ISO 9001:2008; SR EN ISO 14001:2004 şi RS OHSAS 18001:2007, sistem certificat deLloyd’s Register Quality Assurance România.