Șef Formație Operativă de Lucru Exploatare Măsură

Adecco Romania

04-11-2016 | EXPIRA LA 04-12-2016

Job expirat

RESPONSABILITATI

- Întocmește planificarea de lucrări pentru activitatea de măsură pentru arealul deservit, elaborează propuneri de restructurare a planului funcție de programele anuale primite, solicitările beneficiarilor, urmărind folosirea eficientă a resurselor disponibile;
- Asigură dotarea cu materiale necesare pentru desfășurarea activității coordonat;
- Urmărește realizarea planurilor și întocmește raportările specifice periodice, intocmește graficele de tură și de consemn pentru personalul din subordine și le supune aprobării către managerul tehnic exploatare rețea;
- Controlează activitatea personalului din subordine din punct de vedere a respectării tehnologiei de lucru, a măsurilor SSM aplicate și a documentelor emise în urma executării lucrării;
- Asigură evidențele contoarelor și sigiliilor în conformitate cu reglementările în vigoare;
- Monitorizează categoria de clienți vulnerabili alimentați din instalații speciale și anuntă întreruperile programate în alimentarea cu energie electrică conform cu prevederile procedurilor în vigoare;
- Ia măsuri pentru îmbunătățirea stării tehnice a rețelelor prin lucrări de reparații sau modernizare, în concordanță cu strategia și programele aprobate, totodată urmărește evoluția punctelor slabe în rețea și face propunerile necesare pentru eliminarea acestora;
- Asigură și verifică modul de completare al documentelor operative pentru personalul propriu și terți, verifică respectarea de către turele operative a RGM, răspunde de evidența, păstrarea și circulația documentelor interne;
- Asigură desfășurarea activității de rezolvare a avariilor, incidentelor și deranjamentelor, manevre, intervenții accidentale și executarea lucrărilor de reparații neplanificate;
- Întocmește schemele normale pentru rețelele de MT și JT din aria sa de activitate, ține la zi modificările apărute și le supune avizării managerului tehnic exploatare rețea și urmărește deviațiile de la aceste scheme;
- Încheie convenții de exploatare a instalațiilor din aria sa de activitate cu prestatori terți și cu consumatorii.


CERINTE

Adecco Permanent Placement cauta pentru clientul sau, compania E.ON Distributie, organizatie multinationala de prestigiu, activa in domeniul energetic, un Șef Formație Operativă de Lucru Exploatare Măsură.

Candidatul ideal:
- Studii superioare, profil energetic, electrotehnic;
- Experienţă necesară: minim 2 ani în activitatea de exploatare;
- Cunoştinţe obligatorii cerute de legislaţie:
•legislatia in domeniu distributiei energiei electrice
- Cunoştinţe IT :Microsoft Office
- Permis conducere cat. B (cerință obligatorie);
- Capacitate de planificare și organizare;
- Capacitate de decizie, de sinteză;
- Capacitate de lucru coerentă, sistematică și eficientă;
- Operativitate și responsabilitate în rezolvarea atribuțiilor și responsabilităților;
- Disponibilitate pentru lucru în echipă, în program prelungit; discernământ, tact;
- Loialitate faţă de organizaţie;
- Atitudine pozitivă pentru schimbare;
- Fermitate și asumarea răspunderii pentru deciziile luate.


DESCRIEREA FIRMEI

ADECCO RESURSE UMANE SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 4
Nr. ORCB J40/12364/2003, CUI RO15739037
Capital social subscris si varsat: 392.440 Lei
Nr. autorizatie Agent de Munca Temporara: 17/2005
Autorizatie seria nr. B/ 0000008/25.10.2005
Nr. Operator Date Personale: 15866
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

ADECCO ROMANIA SRL
Romania, Bucuresti, sector 1, str. Dr. Iacob Felix Nr. 28, Etaj 3
Nr. ORCB J40/4467/2000, CUI RO 13002186
Capital social subscris si varsat: 360.575 Lei
Nr. Operator Date Personale: 15862
Tel: 00 40 21 300 35 46, Fax: 00 40 21 300 35 54
E-mail: office@adecco.ro, Web: www.adecco.ro

BUCURESTI (HQ)- Doctor Iacob Felix Nr. 28, Sector 1, Tel.: 021/300 35 46; e-mail: recrutare@adecco.ro


ARAD - Mihai Eminescu nr. 45, Tel: 0257 / 281 147; E-mail: arad@adecco.ro


BRASOV - Str Petru Rares Nr 10; Tel.: 0040 - 372/70.57.95; e-mail: brasov@adecco.ro


CLUJ - Str. Vasile Lupu Nr 36 , Tel: 0264/ 406 234; e-mail: cluj@adecco.ro


IASI - Bld. Tutora Nr. 4, bl. B4 scara D, Tel: 0232 / 206 120; e-mail: iasi@adecco.ro


ORADEA - Str. Tudor Vladimirescu Nr 26; Tel.: 0040 - 727 735 160 e-mail: oradea@adecco.ro


PITESTI - Str. Fratii Golesti Nr. 57, etaj 2; Tel: 0248 / 612 303; e-mail: pitesti@adecco.ro


PLOIESTI - Str Mercurului Nr 1, Tel: 0244/ 519 320; e-mail: ploiesti@adecco.ro


SIBIU - Str. Vasile Milea Nr 11, Ap 57, Tel: 0269 / 206 450; e-mail: sibiu@adecco.ro


TIMISOARA - Str. Popa Sapca Nr. 12 tel: 0256/ 432 211; e-mail: timisoara@adecco.ro