Sef serviciu Alimentare cu Apa si canalizare

SC STYLE CONSTRUCT SRL

17-04-2023 | EXPIRA LA 17-04-2023

Job expirat

RESPONSABILITATI

1. Conduce si coordoneaza nemijlocit si efectiv activitatea serviciului apa si canalizare;
2. Dispune si asigura intocmirea si urmarirea programului de lucru a salariatilor din subordine;
3. Concepe si propune strategii si politici de dezvoltare a serviciului;
4. Intocmeste si supune spre aprobare Conducerii Societatii programul de alimentare cu apa potabila in caz de avarii sau situatii deosebite;
5. Raspunde impreuna cu intreg personalul din subordine de asigurarea calitatii apei potabile in retelele de distributie;
6. Se preocupa de obtinerea avizelor si licentelor de functionare a activitatii serviciului;
7. Prezinta anual sau ori de cate ori se solicita , situatii privind starea tehnica a retelelor si a statiilor de pompare , canalizare, epurare si situatii economico-financiare;;
8. Raspunde de aplicarea cu strictete a Regulamentului de organizare si functionare a serviciului;
9. Executa orice alte sarcini dispuse de Conducerea Societatii, privind activitatea serviciului pe care il conduce si coordoneaza;
10. Elaboreaza programul anual al achizitiilor in baza necesitatilor si prioritatilor;
11. Indeplineste atributii specifice pe linia Sanatatii si Securitatii in Munca, instruirii salariatilor in domeniul Situatiilor de Urgenta si in domeniul apararii impotriva incendiilor;
12. Urmareste si coordoneaza activitatea serviciului Apa Canal, raspunde de urmarirea si coordonarea activitatii personalului de executie angajat in cadrul serviciului ( contracte, facturare, interventii retele, functionarea in parametrii a statiei de alimentare cu apa si a intregii retele de alimentare cu apa).


CERINTE

Experienta de minim 5 ani in constructii de alimentare cu apa;
Studii superioare;
Disponibilitate de deplasare in teritoriu in scopul executiei lucrarilor contractate;
Permis de conducere categoria B.


BENEFICII OFERITE

Asiguram un mediu de lucru pozitiv care incurajeaza cele mai bune rezultate;
Cream cadrul pentru oportunitati de dezvoltare a carierei ;
Oferim pachet salarial atractiv, conditii de munca foarte bune si mediu de lucru prietenos.
Abonament servicii medicale;
Tichete de masa;
Ne puteti transmite CV-ul pe adresa de e-mail : florina.ionescu@styleconstruct.ro
Locatia jobului se afla in Com. Bolintin Deal, jud. Giurgiu


DESCRIEREA FIRMEI

S.C. STYLE CONSTRUCT S.R.L. dispune de personalul, materialele, mecanizarea si know-how-ul necesare executarii unei largi varietati de obiective de constructii, respectand conditiile impuse de proiectele de executie, indiferent de gradul lor de complexitate.
Angajaţii şi managementul sunt cele mai importante bunuri ale societăţii noastre. Criteriile de bază ale politicii noastre privind angajarea personalului sunt experienţa – din punct de vedere al vechimii în muncă şi al complexităţii lucrărilor executate anterior - gradul de calificare în specializare, cunoştinţele profesionale complementare şi cunoaşterea unor limbi străine – termeni de specialitate şi cunoştinţe de bază.
Preocuparea noastra constanta este raportul calitate – performanta – pret, seriozitate si promptitudine, ceea ce a condus la consolidarea cu fiecare an a imaginii societatii, mentinerea si extinderea clientilor cu fiecare an.