CONTABIL SEF

SC STYLE CONSTRUCT SRL

30-11-2022 | EXPIRA LA 30-11-2022

Job expirat

RESPONSABILITATI

Analizeaza cheltuielile de productie si decide masuri pentru reducerea acestora prin consultarea Directorului General;
Urmareste constituirea fondurilor si utilizarea acestora cu respectarea dispozitiilor legale;
Angajeaza organizatia prin semnaturi in operatii patrimoniale, avand obligatia de a refuza in conditiile legii pe acelea care contravin dispozitiilor legale;
Decide asupra metodologiei de intocmire a lucrarilor contabile si financiare;
Organizeaza activitatea de contabilitate in cadrul societatii avand dreptul sa delege o parte din atributii pe perioada determinata cu informarea Directorului General;
Asigura in conformitate cu dispozitiile legale intocmirea lucrarilor de planificare financiara si urmarirea profitului obtinut de societate;
Analizeaza evolutia situatiilor din contul curent, conturile de imprumut comparativ cu limitele de credit stabilite, urmareste incasarea creantelor organizatiei si prezinta periodic situatia Directorului General;
Raspunde de realitatea varsamintelor efectuate, de evidenta registrelor cerute de lege si corecta lor inregistrare in conformitate cu disciplina economico-financiara;
Organizeaza analiza lunar a utilizarii mijloacelor circulante si dispune masuri cu miscare lenta;
Organizeaza analiza periodica a utilizarii si starii mijloacelor fixe;
Intocmeste, aproba si semneaza documentele privind obligatiile financiare ale organizatiei;
Asigura mentinerea permanenta a capacitatii de plata a organizatiei si indeplinirea la termen a obligatiilor fata de banci si bugetul de stat centralizat si local;
Raspunde de intocmirea lunara a balantei contabile si a bilantului anual;
Initiaza si raspunde de realizarea analizelor economice solicitate;
Asigura si raspunde de elaborarea lucrarilor privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli si ia masuri pentru executarea intocmai a acestora;
Asigura si mentine valabilitatea politelor de asigurare de raspundere civila ale organizatiei solicitate ca parte constitutiva in cadrul contractelor de lucrari executate de catre societate;
Asigura si raspunde de exercitarea controlului financiar preventiv si a controlului financiar de gestiune asupra gospodaririi mijloacelor materiale si banesti;
Aplica si respecta politica organizatiei privind protectia mediului si securitatea si sanatatea in munca;
Respecta regulamentul intern aplicabil si Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare;
Intocmeste situatii necesare pentru eliberarea certificatului fiscal, cazier fiscal si judiciar in vederea obtinerii lui pentru participarea la licitatii ;
Pastreaza confidentialitatea in legatura cu datele si informatiile rezultate din activitatea pe care o desfasoara si de care raspunde.
Mentine in permanenta contactul cu Institutiile Financiare ( banci, societati de asigurari, leasing si si consultanta financiara ) urmarind indeplinirea mandatului pe linie financiara;
Realizeaza si mentine prin contact direct relatia cu beneficiarii ( clienti, furnizori si terte parti ) urmarind in principal atingerea si implementarea din perspectiva financiara a clauzelor si obligatiilor asumate de societate prin contractele la care este parte.


CERINTE

Studii superioare economice;
Cursuri de perfectionare in domeniu;
Spirit analitic, lucru in echipa, seriozitate;
Cunostinte PC-MS Office, etc.; Constituie avantaj utilizare soft contabilitate NextUpERP;
Vechime in domeniu financiar- contabil 10 ani;
Vechime in functii de conducere minim 5 ani in societati cu domeniul de activitate in constructii;
Permis categoria B constituie avantaj.


BENEFICII OFERITE

Pachet salarial motivant;
Tichete de masa si alte beneficii cu titlu personal;
Abonament servicii medicale in Reteaua Privata de Sanatate Regina Maria;
Mediu lucru placut, sediu de birouri propriu al angajatorului;
Telefon de serviciu.


DESCRIEREA FIRMEI

S.C. STYLE CONSTRUCT S.R.L. dispune de personalul, materialele, mecanizarea si know-how-ul necesare executarii unei largi varietati de obiective de constructii, respectand conditiile impuse de proiectele de executie, indiferent de gradul lor de complexitate.
Angajaţii şi managementul sunt cele mai importante bunuri ale societăţii noastre. Criteriile de bază ale politicii noastre privind angajarea personalului sunt experienţa – din punct de vedere al vechimii în muncă şi al complexităţii lucrărilor executate anterior - gradul de calificare în specializare, cunoştinţele profesionale complementare şi cunoaşterea unor limbi străine – termeni de specialitate şi cunoştinţe de bază.
Preocuparea noastra constanta este raportul calitate – performanta – pret, seriozitate si promptitudine, ceea ce a condus la consolidarea cu fiecare an a imaginii societatii, mentinerea si extinderea clientilor cu fiecare an.