Despre Raiffeisen-banca pentru locuinte

Scopul declarat al Raiffeisen Banca pentru Locuin¿e S.A. este de a-i ajuta pe cet¿¿enii români s¿-¿i realizeze un mare vis: o cas¿ nou¿, modernizarea celei existente, acces la lucr¿ri de modernizare ¿i între¿inere, o locuin¿¿ cu un confort sporit. A¿a arat¿ în viziunea noastr¿ un minim necesar. Economisirea ¿i creditarea pentru domeniul locativ este un produs financiar, care se bucur¿ deja de o larg¿ recunoa¿tere pe plan interna¿ional.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

, Craiova