• Napoca Software

    Str. Parasutistilor, Nr. 6A, Cluj-Napoca, 400400 Cluj Romania, Cluj Napoca

  • Trimiteti CV-ul pe mail

Despre Napoca Software

De ce Napoca Software?

Pentru ca suntem companie cu capital integral privat din Cluj-Napoca, Romania infiintata de catre un grup entuziast de informaticieni cu experien¿¿.
Pentru c¿ suntem con¿tien¿i de faptul c¿ succesul unei companii în plin¿ dezvoltare este dat în primul rând de principiile ¿i valorile pe care aceasta le promoveaz¿, atât în interiorul ei cât ¿i în rela¿ia cu clien¿ii.
Pentru c¿ sus¿inem calitatea, competen¿a ¿i eficien¿a, onestitatea, asumarea responsabilit¿¿ii, lucrul în echip¿, inova¿ia, entuziasmul ¿i pasiunea.
Pentru c¿ dorim s¿ fim recunoscu¿i ca un furnizor de solu¿ii software inteligente ¿i cu personalitate, un partener de încredere care ofer¿ permanent clien¿ilor suportul de care au nevoie pentru a fi eficien¿i ¿i competitivi.
Pentru c¿ dorim s¿ coopt¿m noi membri în echipa noastr¿ de .NET developeri, oferind candida¿ilor urm¿toarele avantaje:
¿ acces la cele mai noi tehnologii utilizate în dezvoltarea de solu¿ii software
¿ posibilitatea de a lucra într-un mediu activ ¿i motivat, ca membru al unei echipe tinere ¿i dinamice, într-o companie care se axeaz¿ în principal pe calitate.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Str. Parasutistilor, Nr. 6A, Cluj-Napoca, 400400 Cluj Romania, Cluj Napoca