Despre INCD ECOIND

INCD Ecoind este o institutie de interes national si international in domeniul cercetarii si serviciilor de mediu cu o experienta de peste 30 de ani; institutul este atestat de Ministerul Mediului si Padurilor pentru activitatea de evaluare; are implementat si certificat SMC conform ISO 9001:2008 - Bureau Veritas; Departamentul Control Poluare - laboratoarele de incercare de mediu (apa, aer, sol, bioteste, ecotoxicologie) sunt acreditate in conformitate cu cerintele SR EN ISO 17025: 2005; Departamentul Control Poluare - laboratoarele Analize Instrumentale si Bioteste sunt atestate de catre Ministerul Sanatatii Publice pentru monitorizarea calitatii apei potabile; iar studiile de ecotoxicitate acvatica (toxicitate letala fata de pesti) sunt realizate in conformitate cu principiilor Bunei Practici de Laborator (BPL).

Profilul de activitate al INCD Ecoind, adaptat permanent cerintelor pietii de mediu interne si externe cuprinde in esenta cercetari si servicii in domeniul protectiei mediului–cercetare avansata si aplicativa, preponderent experimental destinata in special controlului, evaluarii, prevenirii, reducerii si combaterii poluarii industriale: control poluare prin analize de apa, aer, sol, deseuri, evaluare poluare (impact, bilanturi de mediu, risc ecologic), tehnologii de mediu (ape potabile, ape uzate industriale si municipale), management de mediu si calitate, securitate si sanatate in munca, consultanta si instruire, formare, evaluare competente in domeniile sus mentionare, expertize tehnice, asistenta tehnica la aplicare.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Drumul Podu Dambovitei nr. 71-73, sector 6, Bucuresti