Website: getion.ro

Despre GETION.RO

GETION . RO este o firm¿ de dezvoltare software ¿i furnizor de Solu¿ii IT complexe, particularizate diferitelor procese din Organiza¿ia Dumneavoastr¿.

Rolul nostru este, dar nu se limiteaza la, Dezvoltator, Partener, Consultant, Subcontractor sau Expert extern. Oferim:

* aplica¿ii software la comand¿ (internet, multi-platforma, desktop – Linux, Windows, Mac OS);
* design, implementare, optimizare, migrare baze de date;
* instrumente de raportare, monitorizare, statistic¿ ¿n timp real;
* servicii de administrare, g¿zduire, securizare, ¿ntre¿inere ¿i suport tehnic (externalizare departament IT);
* consultan¿¿, implementare, instruire, asisten¿¿ tehnic¿;
* project management, management personal, CRM, ERP, arhivare electronica, management documente;
* e-learning;
* eCommerce, eBusiness.

V¿ oferim pachete complete de Servicii, de la conceptia unui Proiect si pana la implementarea sa.

Echipa noastr¿ este preocupat¿ permanent de satisfacerea necesit¿¿ilor Clien¿ilor no¿tri, de a automatiza/optimiza sarcinile de rutin¿, de a-i ajuta s¿-¿i eficientizeze Organiza¿iile pentru a deveni tot mai eficiente ¿i profitabile ¿i pentru a ob¿ine la r¿ndul lor aprecieri din partea Clien¿ilor lor.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Bucuresti 4, Izvorul Muresului 3, Bucuresti