Despre Fundatia Casa de Meserii a Constructorilor

Fundaţia Casa de Meserii a Constructorilor (CMC) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit, cu activitate permanentă, înfiinţată în anul 2004 de către Casa Socială a Constructorilor împreună cu partenerii sociali (reprezentanţi ai sindicatelor şi patronatelor relevante pentru sectorul construcţiilor).
CMC îndeplineşte rolul de Secretariat Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii, for în cadrul căruia se dezbat şi se stabilesc politicile de dezvoltare a resurselor umane din cadrul sectorului de construcţii.
Obiectivele principale ale organizatiei sunt:
* Să elaboreze şi să implementeze proiecte cu finanţare comunitară relevante pentru sector;
* Să propună politici naţionale de formare profesională continuă în sectorul construcţii;
* Să ofere consultanţă de specialitate organizaţiilor din domeniul construcţiilor;
* Să asigure Secretariatul Tehnic al Comitetului Sectorial de Formare Profesională în Construcţii;
* Să stabilească relaţii profesionale cu instituţii naţionale si internaţionale;
Directiile principale de actiune ale organizatieipot fi rezumate astfel:
- Organizarea de cursuri de specializare/perfecţionare pentru resursele umane din sector;
- Organizarea de cursuri de formare de evaluatori si formatori de formatori, în vederea sprijinirii forţei de muncă din sector în găsirea unui loc de muncă mai sigur, mai bun şi mai bine plătit;
- Dezvoltarea/verificarea/validarea de analize ocupaţionale, standarde ocupaţionale şi calificări specifice sectorului construcţiilor sau trans-sectoriale;
- Acordarea de asistenţă de specialitate instituţiilor implicate în formarea iniţială/continuă, în vederea armonizării programelor de pregătire cu cerinţele sectorului;
- Implementarea proiectelor de dezvoltare a resurselor umane, prin accesarea finanţărilor nerambursabile cum ar fi Leonardo da Vinci, PHARE, Fondul Social European;
- Realizarea de parteneriate cu instituţii şi organizaţii de profil la nivel naţional şi internaţional, inclusiv pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, ş.a.;

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

str. Justinian, nr.11A, sect.2, Bucuresti