Despre Fundatia CADI-Eleutheria

Centrul pentru Analiză și Dezvoltare Instituțională Eleutheria (CADI-Eleutheria) este o fundaţie specializată în programe pentru dezvoltare socială și economică. CADI realizează proiecte de dezvoltare a resurselor umane, ce se desfășoară în diferite regiuni ale țării, atât în mediul urban, cât și în mediul rural. Proiectele urmăresc inserția pe piața muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă prin consiliere, orientare și formare profesională. De asemenea, CADI spijină și antreprenorii sau persoanele care doresc să înceapă o afacere prin consultanță, educație managerială și schimburi de experiență în alte țări ale Uniunii Europene. CADI susține și integrarea socială a rromilor, în prezent gestionand un proiect prin care urmărește crearea de locuri de muncă pentru aceștia, prin inițierea și dezvoltarea de întreprinderi sociale. Fundația oferă și servicii pentru administrația publică: elaborează strategii de dezvoltare locală, studii sau cercetări sociale și oferă consultanță în domeniul politicilor publice.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Splaiul Independentei 17, bl 101, ap 30, sector 5, Bucuresti