Despre S.C. Faio Trade S.R.L.

Societatea noastră este formata dintr-o o echipă de profesionişti ce oferă partenerilor noştrii o experienţă a personalului de peste 45 ani in domeniul construcţiilor civile, industriale, agricole, sisteme de alimentare cu apă si canalizare, drumuri, lucrări de artă, căi ferate.
Avem o experienţă solidă de proiectare şi management în toate tipurile de proiecte uzuale de construcţii în condiţiile Ordonanţei 28/2008, măsura 322, Program FEADR, SAPARD, PNDR, MDRT, MDRAP şi a contractelor de tip FIDIC (ISPA, BERD şi BEI) etc.
O parte din serviciile noastre constau în proiectarea lucrărilor de constructii, management de contract, management de proiect, supervizarea lucrarilor prin Diriginti de Santier si Responsabili Tehnici cu Executia, litigii şi revendicări contractuale, identificarea riscurilor etc.
Ne realizăm misiunea prin îndeplinirea cerinţelor şi prin implementarea, întreţinenerea şi îmbunătăţirea continuă
a managementului integrat în conformitate cu SREN ISO9001:2008, SRENISO14001:2005 şi OHSAS 18001:2008.
Dorim ca actualii şi potenţialii noştrii clienţi să ne considere adevăraţi parteneri, construind împreună o relaţie bazată pe incredere pe termen lung si oferind rezultate care indeplinesc pe deplin exigenţele esenţiale in construcţii.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

str. Malu Rosu nr.112, Ploiesti