Website: www.esthetiquebc.ro

Despre ESTHETIQUE BEAUTY CENTER BACAU

Esthetique Beauty Center este un salon de ¿nfrumuse¿are care ¿nc¿ de la deschiderea sa a reu¿it s¿ dep¿¿easc¿ a¿tept¿rile celor care i-au trecut pragul. Situat la intrarea Parcului Cancicov, ¿ntr-o zona verde ¿i lini¿tit¿ a orasului Bac¿u, Esthetique a devenit rapid un reper pentru persoanele ¿n c¿utarea unui refugiu relaxant din trepidantul ritm cotidian.

Odata intrate ¿n salonul nostru, acestea devin o parte din lumea Esthetique, o lume simpl¿, elegant¿ ¿i ¿n acela¿i timp avangardist¿. Este o lume puternic impregnat¿ de stil, culoare ¿i mai ales de profesionalism. Filosofia noastr¿ este una bazat¿ exclusiv pe ¿n¿elegerea importan¿ei emo¿iei estetice ¿i nu d¿ nici o ¿ans¿ compromisului privind standardele serviciilor oferite.

Vizita¿i-ne ¿i ve¿i fi convin¿i de atuurile noastre: loca¿ia inspirat¿, profesionalismul echipei, standardele serviciilor ¿i calitatea produselor. De asemenea, ve¿i descoperi c¿ singurul nostru \"defect\" este acela c¿ suntem PERFEC¿IONI¿TI.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

RAZBOIENI NR 48, BACAU, Bacau