Despre D.G.A.S.P.C. Sector 2

Sectorul 2 al capitalei numara aproximativ 400.000 locuitori, din care aproximativ 55.000 au vârsta peste 65 ani, aproximativ 10.000 de locuitori au diverse grade de invaliditate si handicap, 20.000 de persoane sunt în somaj din care 2.000 sunt în somaj de lunga durata, 5.000 sunt persoane de etnie rroma. Dintre acestia, un numar de aproximativ 150.000 de locuitori au apelat pâna în prezent la serviciile Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului a Sectorului 2 si au beneficiat de serviciile sociale solicitate un numar de 25.000 locuitori.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (D.A.G.S.P.C.) Sector 2 Bucuresti realizeaza la nivelul local al sectorului 2 al municipiului Bucuresti, masurile de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2 s-a înfiintat în baza Hotarârii nr. 43 din 17.12.2004 ca institutie publica, cu personalitate juridica, in subordinea Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti, formata prin comasarea serviciului public de asistenta sociala al Sectorului 2, a serviciului public specializat pentru protectia copilului al Sectorului 2, a Centrului de Recuperare si Reabilitare Persoane cu Handicap si a Centrului de Ingrijire si Asistenta nr. 2, Crese « Sinaia » si Cresa « Ciobanasului » precum si prin preluarea, in mod corespunzator, a atributiilor si functiilor acestora.
In vederea realizarii atributiilor prevazute de lege, Directia generala indeplineste, in principal, urmatoarele functii:
• de strategie, prin care asigura elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucuresti;
• de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul Sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
• de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;
• de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistenta sociala, precum si cu reprezentantii societatii civile care desfasoara activitati in domeniu;
• de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale si financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la actiunile antisaracie, prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si pentru solutionarea urgentelor sociale individuale si colective la nivelul sectorului 2 al municipiului Bucuresti;
• de reprezentare a Consiliului Local al Sectorului 2 al municipiului Bucuresti, pe plan intern si extern, in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului.
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului are în subordine centre de plasament , centre de gazduire pentru copii, apartamente de tip familial, centru de recuperare pentru copii cu disabilitati multiple si familiile lor, centru de îngrijire si asistenta pentru persoane adulte, centru de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica, adapost social de urgenta pentru persoane adulte , adapost de zi si de noapte pentru copii strazii, centru de primire in regim de urgenta pentru copii, gradinite, crese.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Str. Olari Nr. 11-13, Bucuresti