Despre Depozitarul Sibex

Depozitarul Sibex este o societate pe acțiuni, înfiinţată și funcționând în baza prevederilor Legii privind societăţile comerciale și a reglementărilor Autoritatii de Supraveghere Financiara și ale Băncii Naţionale a României incindente, cele două entităţi asigurând totodată reglementarea şi supravegherea permanentă a activității societății.
Depozitarul Sibex are calitatea de administrator al unui sistem de plăţi care asigură compensarea fondurilor şi decontarea operaţiunilor cu instrumente financiare.
Principalul obiect de activitate al societății se referă la
prestări de servicii de depozitare pentru emitenţii de instrumente financiare, operaţiuni de registru pentru emitenţii de instrumente financiare, precum şi operaţiuni de compensare şi decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Piata Aurel Vlaicu, nr. 9-10, et III, Sibiu