Despre Colaborator CaliVita International

¿n zilele noastre, num¿rul de factori d¿un¿tori este ¿n continu¿ cre¿tere. Poluarea sporit¿ a aerului ¿i apei, utilizarea pesticidelor ¿i fertilizatorilor chimici ¿n agricultur¿, alimentele modificate genetic, folosirea la scar¿ larg¿ a conservan¿ilor, coloran¿ilor ¿i ¿ndulcitorilor artificiali ¿n alimente procesate – toate acestea, combinate cu ritmul de via¿¿ tot mai alert, ne pericliteaz¿ s¿n¿tatea ¿i contribuie la apari¿ia bolilor.

CaliVita® International produce ¿i comercializeaz¿ suplimente alimentare de ¿nalt¿ calitate, concepute ¿tiin¿ific, care ajut¿ la contracararea influen¿elor negative ale mediului ¿i la men¿inerea s¿n¿t¿¿ii. Gama de aproximativ o sut¿ de produse CaliVita® International a fost conceput¿ pe baza celor mai noi cercet¿ri nutri¿ioniste ¿i medicale. Dar, pe l¿ng¿ ultimele descoperiri ¿n domeniul nutri¿iei, CaliVita® International face apel ¿i la ingredientele ¿i experien¿a medicinei tradi¿ionale populare, care a fost transmis¿ din genera¿ie ¿n genera¿ie, timp de sute de ani. Aceast¿ fuziune a ¿tiin¿ei cu tradi¿ia confer¿ unicitate liniei de produse CaliVita® International.

Printre ingredientele active utilizate de Companie la fabricarea produselor se num¿r¿ vitamine, minerale, oligoelemente, antioxidan¿i, aminoacizi, plante medicinale ¿i multe alte substan¿e care fortific¿ sistemul imunitar al organismului ¿i ajut¿ la men¿inerea s¿n¿t¿¿ii.

Produsele sunt fabricate ¿n Statele Unite ale Americii, cu ajutorul tehnologiilor de ultim¿ or¿, ¿n laboratoare acreditate de Administra¿ia Alimentelor ¿i Medicamentelor (FDA) din S.U.A. CaliVita® International ofer¿ garan¿ie 100% pentru calitatea produselor sale.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

, Bacau