Despre AWD Romania

Visa¿i s¿ v¿ dezvolta¿i cu adev¿rat poten¿ialul profesional ¿i s¿ ob¿ine¿i venituri cu ajutorul c¿rora s¿ v¿ pute¿i realiza visele? Fiecare dintre noi avem propriile noastre dorin¿e ¿i ¿eluri. Cu AWD vi le pute¿i ¿mplini.

V¿ oferim o activitate care v¿ face pl¿cere, datorit¿ faptului c¿ v¿ permite atingerea ¿elurilor ¿i realizarea viselor; o activitate ce motiveaz¿, deoarece reu¿i¿i s¿ pune¿i lucrurile ¿n mi¿care ¿i v¿ pute¿i perfec¿iona rapid.

Pentru persoane motivate AWD are pozi¿ii atractive, cele mai bune posibilit¿¿i de venituri ¿i perspective deosebite de carier¿ - toate acestea combinate cu siguran¿a oferit¿ de un lider european ¿n domeniu.

AWD ocup¿ un loc de frunte ¿n r¿ndul companiilor de servicii financiare. ¿elul nostru este s¿ ne dezvolt¿m ¿n continuare, s¿ implement¿m pe pia¿a european¿ a serviciilor financiare noi standarde ¿n consultan¿a oferit¿ persoanelor particulare

AWD se distinge prin:
- consultan¿¿ financiar¿ orientat¿ pe interesele clientului
- cea mai bogat¿ palet¿ de produse ¿n domeniul serviciilor financiare

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

Str. Elena Doamna nr. 61 A, Iasi